มีนาคม 17, 2018

การดูแลรักษา

 

9.การเก็บเกี่ยว ตาก นวด
ข้าวที่ปลูกสำหรับทำเมล็ดพันธุ์ควรเก็บเกี่ยวในระยะที่ข้าวแก่จัด เมล็ดข้าวทุกเมล็ดจะสุกแก่เป็นสีเหลือง ควรระบายน้ำออกจากแปลงนาเมื่อข้าวออกรวง 2 อาทิตย์ หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว ควรตากไว้นาน 5-7 วัน หากเกี่ยวแล้วนวดทันที ต้องตากบนพื้นลาดเพื่อลดความชื้่นในเมล็ดลง ก่อนนำไปเก็บ การนวดควรแยกนวดต่างหาก ภาชนะที่รองรับการนวด ต้องไม่มีเมล็ดข้าวพันธุ์อื่นหรือสิ่งเจือปนอื่น

2188265 18

10.การเก็บรักษา
ยุ้งฉางหรือกระสอบที่จะใช้เก็บเมล็ดพันธุ์ต้องทำความสะอาด กำจัดแมลงให้หมดสิ้น มีสิ่งป้องกัน นกหนู และควรแยกเก็บไว้ต่างหาก ไม่รวมกันข้าวอื่น ที่เก็บต้องป้องกันนก หนู แสงแดด และฝนได้ ควรมีป้ายบอกชื่นพันธุ์ข้าวที่ปลูก รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็น ไว้ที่กระสอบหรือยุ้งฉาง และไม่ควรวางกระสอบที่บรรจุข้าวบนพื้นโดยตรง ควรมีไม้แคร่รองรับอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการป้องกันความชื้นได้ด้วย หากเกษตรกรปลูกข้าวพันธุ์ดีไว้ทำพันธุ์เอง แล้วปฏิบัติตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ก็จะสามารถมีเมล็ดข้าวพันธุ์ดีที่ผลิตโดยฝีมือของตนเองไว้ทำพันธุ์อย่างเต็มภาคภูมิและสามารถผลิตขายเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง

16 IMG 2346