มกราคม 20, 2018

g023-1ได้แก่ การจัดเรียงกระถาง การให้น้ำ การให้ปุ๋ย ระยะการให้ดอก การตัดแต่งกิ่งใบ ...

 

อ่านเพิ่มเติม...

g033-2โรคราแป้ง เกิดจากเชื้อรา Oidiopsis sp. โดยพบเส้นใยและสปอร์สีขาวของเชื้อราปกคลุมอยู่ด้านหลังใบและท้องใบ เมื่ออาการรุนแรงใบจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงคล้ำ-ดำ มักพบในช่วงที่บรรยากาศมีความชื้นสัมพัทธ์สูงการป้องกันกำจัด: ฉีดพ่นด้วยสารเคมีอะซ็อกซีสโตรมิน (อมิสตา) อัตรา 2.5-5.0 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร หรือคาร์เบนดาซิม (คาร์วีติน เอฟ) อัตรา อัตรา 10-12 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร...

 

อ่านเพิ่มเติม...

Page 2 of 2