มกราคม 20, 2018

โรค แมลง และการป้องกันกำจัด

โรคเยอบีร่าที่พบ ได้แก่

1. โรคราแป้ง เกิดจากเชื้อรา Oidiopsis sp. โดยพบเส้นใยและสปอร์สีขาวของเชื้อราปกคลุมอยู่ด้านหลังใบและท้องใบ เมื่ออาการรุนแรงใบจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงคล้ำ-ดำ มักพบในช่วงที่บรรยากาศมีความชื้นสัมพัทธ์สูง
การป้องกันกำจัด: ฉีดพ่นด้วยสารเคมีอะซ็อกซีสโตรมิน (อมิสตา) อัตรา 2.5-5.0 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร หรือคาร์เบนดาซิม (คาร์วีติน เอฟ) อัตรา อัตรา 10-12 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร

g031


2. โรครากเน่า-โคนเน่า
เกิดจากเชื้อรา Sclerotium rofsii โดยอาการเริ่มแรกต้นจะเหี่ยว พอรุ่งเช้าจะฟื้นและกลับเหี่ยวอีกในตอนสายๆ ซึ่งเป็นเช่นนี้ประมาณ 2-3 วัน ต้นก็จะเหี่ยวโดยสิ้นเชิงและตายในที่สุด เมื่อถอนต้นขึ้นมาจะพบโคนต้นและรากเน่าเปื่อย ซึ่งเชื้อราจะอยู่ในวัสดุปลูก โดยเฉพาะเมื่อวัสดุปลูกมีสภาพเป็นกรด
การป้องกันกำจัด: ใช้สารเคมีควินโทซิน ร่วมกับอีทริไดอะโซล (เทอราคลอ) อัตรา 10-15 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น หรือราดบริเวณโคนต้นที่เริ่มแสดงอาการ สำหรับต้นที่เป็นมากให้ถอนต้น และใช้ไฟเผาทำลาย

g032


แมลงศัตรูของเยอบีร่า 
ที่พบ ได้แก่

 1. หนอนชอนใบ หนอนชนิดนี้จะเข้าทำลายใบของเยอบีร่า ทำให้เห็นเป็นทางสีขาวบนหลังใบ ทำให้ใบมีตำหนิ หากระบาดมากจะทำให้ไม่สามารถจำหน่ายได้ ต้องดึงใบที่เสียหายทิ้ง ทำให้ต้นเยอบีร่าเสียรูปทรง
การป้องกันกำจัด: ควรฉีดพ่นสารเคมีสัปดาห์ละครั้ง ด้วยอะบาเม็กติน อัตรา 3 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร สลับกับอะซีเฟต อัตรา 30 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร และเดลทาเมทริน อัตรา 10-20 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร

g033


2. เพลี้ยไฟ
เข้าทำลายเยอบีร่าโดยดูดน้ำเลี้ยงจากใบและดอก ทำให้ใบหงิกงอ กลีบดอกเป็นรอยขีดสีซีดขาว รูปทรงดอกบิดเบี้ยว โดยเพลี้ยไฟจะระบาดมากในช่วงอากาศร้อน และแห้งแล้ง
การป้องกันกำจัด: หากพบการระบาดให้ฉีดพ่นสารเคมีสัปดาห์ละครั้ง ด้วยคาร์บาริล อัตรา 20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร คาร์โบซัลแฟน หรือเฟนปูทาทินอ๊อกไซด์ อัตรา 20 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร

g034 g035


3. ไรแดง เข้าทำลายเยอบีร่าโดยดูดน้ำเลี้ยงจากใบและดอก โดยเฉพาะใบอ่อนที่เกิดขึ้นใหม่ ทำให้ใบหงิกงอ ใต้ท้องใบเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล
การป้องกันกำจัด: ฉีดพ่นด้วยสารเคมีอิมิดาคลอพริด คลอร์ไพรีฟอล์ หรือไดโคโฟส ตามอัตราที่กำหนด โดยฉีดพ่นให้ทั่วทั้งบนใบและใต้ท้องใบ

g038

 4. เพลี้ยแป้ง เป็นแมลงปากดูด ซึ่งตัวเต็มวัยสามารถผลิตไขแป้งสีขาวปกคลุมลำตัว ลักษณะคล้ายแป้ง แมลงศัตรูชนิดนี้จะอาศัยดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณกิ่ง ใบ ช่อดอก และราก มีมดเป็นพาหะช่วยพาไปตามส่วนต่างๆ ของพืช ส่วนของพืชที่ถูกทำลายจะแคระแกรนและเกิดราสีดำ

การป้องกันกำจัด: ฉีดพ่นด้วยสารเคมีคาร์บาริล (เอส®-เอฟ 85) อัตรา 20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร

g036 g037
g039