มกราคม 20, 2018

การดูแลรักษา

 

การจัดเรียงกระถาง
ในช่วงแรกควรจัดเรียงกระถางให้ชิดกัน จนกระทั่งใบชนขอบกระถางจึงจัดระยะห่างระหว่างกระถาง ประมาณ 25x25 เซนติเมตร

 

g08 g024

 

การให้น้ำ
ภายหลังการย้ายปลูกควรให้น้ำในปริมาณน้อย 2 วันต่อครั้ง ซึ่งสังเกตจากความชื้นในวัสดุปลูก แต่เมื่อต้นเริ่มออกดอกการให้น้ำจะเพิ่มมากขึ้น โดยให้ทุกวันในปริมาณน้อย โดยเฉพาะในช่วงที่อากาศร้อนและแห้ง ซึ่งในช่วงแรกสามารถให้น้ำโดนดอกได้ จนกระทั่งดอกเริ่มบานการให้น้ำไม่ควรให้น้ำโดนดอก เพื่อลดความเสียหายจากเชื้อราที่อาจเกิดขึ้นกับดอกได้

 

การให้ปุ๋ย:

ระยะการเจริญเติบโตทางลำต้น: หลังจากย้ายต้นกล้าลงปลูกในกระถางได้ 1 สัปดาห์ ควรให้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 เพื่อเร่งการเจริญเติบโตทางลำต้น โดยอัตราของปุ๋ยเคมี เท่ากับ 1/2 ช้อนชาต่อกระถาง และมีการให้ปุ๋ยทางใบสูตร 21-21-21 เพื่อบำรุงต้น 2 สัปดาห์ต่อครั้ง จำนวน 2 ครั้ง หรือจนกระทั่งดอกแรกโผล่ให้เห็น

g09 g06
g025 g026 

ระยะการให้ดอก: ภายหลังการย้ายปลูกต้นเยอบีร่าลงกระถางได้ประมาณ 4-5 สัปดาห์ หรือ 9-13 สัปดาห์ หลังย้ายต้นออกจากขวด ต้นเยอบีร่าจะเริ่มโผล่ดอกแรกให้เห็น ทั้งนี้ระยะเวลาการให้ดอกขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ และการดูแลรักษา จากนั้นจึงให้ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 + ปุ๋ยออสโมโคท สูตร 14-14-14 อัตรา 1/2 ช้อนชาต่อกระถาง และให้ปุ๋ยทางใบบำรุงดอกสัปดาห์ละครั้ง

 สูตรปุ๋ยทางใบและระยะการให้ดอก

g019-2

 เมื่อต้นเยอบีร่าให้ดอกได้นาน 1 เดือน ควรมีการบำรุงต้นและดอก โดยให้ปุ๋ยเคมี สูตร 12-24-12 อัตรา 1/2 ช้อนชาต่อกระถาง ทุกๆ 1 เดือน และให้ปุ๋ยออสโมโคท สูตร 14-14-14 ในอัตราเดียวกันทุกๆ 2 เดือน พร้อมทั้งให้ปุ๋ยทางใบบำรุงดอกสัปดาห์ละครั้ง

การตัดแต่งใบ: ทำการตัดแต่งใบเยอบีร่ากระถางภายหลังจากย้ายต้นกล้าลงปลูกในกระถาง
และหลังจากนั้นทุกๆ 2 สัปดาห์ โดยดึงใบที่มีขนาดแผ่นใบหรือก้านใบเล็ก ใบแก่ ต้นที่มีใบปริมาณมากเกิน ซึ่งบังแสงแดดกัน รวมทั้งใบที่ผิดปกติออก โดยให้ใบที่เหลือมีขนาดใหญ่แผ่รับแสงแดดได้เต็มที่ และควรตัดแต่งใบเพื่อให้ได้ทรงพุ่มที่สมดุล ซึ่งจะส่งผลให้ต้นออกดอกได้เร็วขึ้น ผลผลิตดอกสม่ำเสมอและขนาดดอกมีคุณภาพ การตัดแต่งใบนี้จำเป็นมากโดยเฉพาะพันธุ์ที่มีการแตกใบมาก

g027
                     ก่อนตัดแต่งใบ                                          หลังตัดแต่งใบ        

 การเด็ดยอด:  ทำเฉพาะบางสายพันธุ์ที่มีจำนวนต้นต่อกอน้อยเพียง 1-2 ต้นต่อกอเท่านั้น โดยเด็ดยอดหรือดอกทิ้ง ซึ่งจะทำให้ต้นเดิมแตกต้นใหม่ และจะกระทำเช่นนี้จนกว่าจะได้จำนวนต้นต่อกอเพียงพอ คือ 3-5 ต้นจึงหยุดการเด็ดดอกทิ้ง

 

g028

การให้ดอก:  เยอบีร่ากระถางจะทยอยออกดอกแรกให้เห็น โดยใช้ระยะเวลาตั้งแต่เกิดตุ่มดอกจนดอกบาน ประมาณ 10-14 วัน และอายุของดอกบานนานประมาณ 7-10 วัน โดยจำนวนดอกที่ให้จะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ การตัดแต่งใบ และการให้ปุ๋ย เมื่อดอกเริ่มแก่โดยสังเกตจากเกสรตัวผู้ขึ้นครบทุกวง ใจกลางดอกเริ่มดำ ให้โยกก้านดอกเบาๆ ก้านดอกจะหลุดจากโคนต้น ทั้งนี้เพื่อให้ดอกที่ขึ้นถัดมามีคุณภาพดี

g029 g030