มีนาคม 17, 2018

พันธุ์เยอบีร่ากระถาง.

พันธุ์เยอบีร่ากระถางที่ปลูกในปัจจุบัน เริ่มต้นมีการพัฒนาขึ้นในประเทศญี่ปุ่น ในปี ค.ศ.1980  โดยบริษัท Sakata Seed Company  และต่อมาได้แพร่หลายออกไปสู่ยุโรปและอเมริกา โดยพันธุ์ที่เป็นการค้าพันธุ์แรก คือ พันธุ์ Happipot ซึ่งมีก้านดอกสั้น ปลูกได้ดีในกระถางขนาด 5-6 นิ้ว ใบค่อนข้างเล็ก ออกดอกพร้อมกันมากกว่า 2 ดอก และปัจจุบันมีพันธุ์ที่ปลูกเป็นการค้าอีกหลายพันธุ์ เช่น Delight series, Jaguar series, Pandora series, Samurai series, Swift series และ Tempo series ฯลฯ นอกจากนี้เยอบีร่ากระถางยังมีพันธุ์ขนาดเล็ก (Mini) ที่เหมาะสำหรับปลูกในกระถางขนาดเล็ก 3-4 นิ้ว เช่น พันธุ์ Festival mini

g05 g06