มีนาคม 17, 2018

p31-1อาหารสำหรับเลี้ยงหมูหลุมจะเน้นการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ในชุมชนและท้องถิ่นเป็นหลัก...

อ่านเพิ่มเติม: การทำอาหารหมักสำหรับหมูหลุม