มีนาคม 20, 2018

การทำน้ำหมักจุลินทรีย์จากน้ำซาวข้าวกับถ่านกระดูกสัตว์ (ฟอสฟอรัส)

ในกระดูกสัตว์ทุกชนิดจะประกอบไปด้วยธาตุฟอสฟอรัสเป็นจำนวนมาก ประโยชน์ของน้ำหมักถ่านกระดูกสัตว์ เช่น ใช้แช่บำรุงเมล็ดพืชก่อนการเพาะ ช่วยกระตุ้นการออกดอกติดผล บำรุงการเจริญเติบโตของพืช เสริมสร้างโครงสร้างและความแข็งแรงของขาให้กับสุกรทำให้สุกรสามารถ รับน้ำหนักของตนเองได้ตลอดจนช่วยทำให้กระดูกและฟันของสุกรแข็งแรงได้อีกด้วย

วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้
1. น้ำซาวข้าว (จากข้าวเหนียวดีที่สุด)
2. ขวดโหลทรงสูง
3. กระดูกสัตว์ตากแห้งทุกชนิดที่นำเอาเนื้อออกหมดแล้ว
4. กระดาษบรุ๊ฟ
5. เชือกฟาง
6. ขวดพลาสติกชนิดฝาปิดเป็นเกลียว
อัตราส่วน น้ำซาวข้าว 10 ลิตร ต่อถ่านกระดูกสัตว์ 1 กิโลกรัม

ขั้นตอนและวิธีการทำ
1. นำกระดูกสัตว์ที่เอาเนื้อออกหมดแล้วไปตากแดดให้แห้ง
2. นำกระดูกสัตว์ไปเผาไฟให้ไหม้จนเป็นถ่านแล้วใช้น้ำดับและนำไปตากแดดให้แห้ง
3. นำถ่านกระดูกสัตว์จำนวน 1 กิโลกรัมใส่ในโหล
4. เทน้ำซาวข้าวจำนวน 10 ลิตรลงไปในโหล
5. ปิดฝาโหลด้วยกระดาษบรุ๊ฟ และมัดด้วยเชือกฟางหมักทิ้งไว้ 8-12 วัน
6. เมื่อครบกำหนดรินใส่ขวดพลาสติกให้ได้ปริมาณ 2 ใน 3 ของขวด ปิดฝาขวดให้สนิทเก็บไว้ในที่ร่มและนำไปใช้

p23
p24

อัตราการใช้
น้ำซาวข้าวกับถ่านกระดูกสัตว์ 2 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 10 ลิตร

ข้อบ่งใช้

1. ผสมกับจุลินทรีย์ตัวอื่น ๆ รดพื้นคอกสัตว์ช่วยเสริมสร้างการทำงานของเชื้อราขาว
2. ผสมน้ำดื่มและอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มฟอสฟอรัส
3. เศษที่เหลือจากการหมักสามารถนำไปให้สุกรกินได้
4. ราดโคลนต้นพืชช่วยในการออกดอก
5. พ่นในพืชช่วงก่อนออกดอกเพื่อช่วยเปิดตาดอก