มีนาคม 20, 2018

การทำน้ำหมักจุลินทรีย์จากพืชสมุนไพร(เหล้าดองยาหมูหลุม)

พืชสมุนไพรได้แก่ สมุนไพรพื้นบ้านชิดนต่าง ๆ ที่สามารถหาได้ง่าย ราคาไม่แพง ได้แก่ ขิง ข่า ตะไคร้ กระชาย กระเทียม มะแขว่น บอระเพ็ด ไพร หรือพืชสมุนไพรอื่น ๆ ทุกชนิดที่หาได้ง่าย

วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้
1. ขวดโหลทรงสูง
2. พืชสมุนไพร
3. เบียร์หรือเหล้าสาโท
4. น้ำตาลทรายแดง
5. เหล้าขาว 35 หรือ 40 ดีกรี
6. กระดาษบรุ๊ฟ
7. เชือกฟาง
8. ขวดพลาสติกชนิดฝาปิดเป็นเกลียว
อัตราส่วน พืชสมุนไพร 1 กิโลกรัม เบียร์หรือเหล้าสาโท 2 ขวด น้ำตาลทรายแดง 0.5 กิโลกรัม เหล้าขาว 2 ขวด

ขั้นตอนและวิธีการทำ
1. ล้างสมุนไพรให้สะอาด โดยเฉพาะสมุนไพรที่ขุดมาจากดินและผึ่งลมให้แห้ง
2. หั่นสมุนไพรเป็นชิ้นเล็ก ๆ จำนวน 1 กิโลกรัม
3. นำสมุนไพรที่หั่นเรียบร้อยแล้วใส่ในขวดโหล
4. ใส่เบียร์หรือเหล้าสาโท จำนวน 2 ขวดลงในขวดโหลให้ท่วมพืชสมุนไพร
5. ปิดฝาขวดโหลด้วยกระดาษบรุ๊ฟและมัดด้วยเชือกฟาง หมักทิ้งไว้ 12 ชั่วโมง
6. หลังจากหมักครบ 12 ชั่วโมงเติมน้ำตาลทรายแดงจำนวน 0.5 กิโลกรัมลงไปโดยโรยให้ทั่ว
7. เติมเหล้าขาว 35 หรือ 40 ดีกรี ลงไปจำนวน 2 ขวด
8. ปิดฝาขวดโหลด้วยกระดาษบรุ๊ฟ และมัดด้วยเชือกฟางหมักทิ้งไว้ 8-12 วัน
9. เมื่อครบกำหนดให้รินเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำใส่ขวดพลาสติกให้ได้ปริมาณ 2 ใน 3 ของขวดแล้วปิดฝาขวดให้สนิทเก็บไว้ในที่ร่มและนำไปใช้

p18
p19
p20

อัตราการใช้
น้ำหมักจากพืชสมุนไพร 1 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 10 ลิตร

ข้อบ่งใช้
1. ผสมน้ำดื่มสัตว์ เพื่อช่วยเร่งการเจริญเติบโตและลดความเครียด
2. พ่นตัวสัตว์ เพื่อช่วยทำลาย เห็บ เหา ขี้เรื้อน และผื่นคัน
3. ใช้หมักดองกับไม้เนื้ออ่อนทำเป็นหมากฝรั่งให้หมูแทะหรือเคี้ยวเล่นเพื่อคลายความเครียด
4. ใช้รดพื้นคอกหรือผสมน้ำให้สัตว์ดื่มกินเพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ในคอกและทางเดินอาหาร
5. เศษที่เหลือจากการหมักสามารถนำไปให้สุกรกินได้