มกราคม 20, 2018

p01-1การเลี้ยงสุกรแบบธรรมชาติ (หมูหลุม) เน้นการใช้วัสดุที่มีอยู่ตามธรรมชาติและในท้องถิ่นเป็นหลัก หาง่าย ราคาถูก...

อ่านเพิ่มเติม: ความรู้เบื้องต้น

p02-1การสร้างโรงเรือนสำหรับเลี้ยงหมูหลุม จะมีลักษณะเหมือนกับการสร้างโรงเรือนเลี้ยงสุกรโดยทั่วไป...

อ่านเพิ่มเติม: การสร้างโรงเรือนและคอก

p05-1วัสดุที่ใช้ควรเป็นวัสดุที่สามารถหาได้ง่าย ราคาถูก มีอยู่ตามธรรมชาติทั่วไป...

อ่านเพิ่มเติม: การเตรียมพื้นคอก

p12-1วัสดุที่ใช้ควรเป็นวัสดุที่สามารถหาได้ง่าย ราคาถูก มีอยู่ตามธรรมชาติทั่วไป...

อ่านเพิ่มเติม: การผลิตเชื้อราขาวหรือจุลินทรีย์ในท้องถิ่น

p14-1พืชสีเขียวที่มีตามธรรมชาติหรือที่หาได้ง่าย ได้แก่ ผักบุ้ง หน่อกล้วย หน่อไม้ หรือผักอื่น ๆ...

อ่านเพิ่มเติม: การทำน้ำหมักจุลินทรีย์จากพืชสีเขียวและสด

p16-1ผลไม้ทุกชนิดสามารถนำมาใช้ได้แต่ต้องเป็นผลไม้สุกและไม่เน่า...

อ่านเพิ่มเติม: การทำน้ำหมักจุลินทรีย์จากผลไม้สุก

Page 1 of 3