มีนาคม 17, 2018

vdo"การปลูกมะนาวในกระถาง... แบบง่ายๆที่คุณก็ทำได้ในยุคมะนาวแพง"

vdo2การปลูกมะนาวในกระถาง... แบบง่ายๆที่คุณก็ทำได้ในยุคมะนาวแพง
ประโยชน์ของการปลูกไม้ผลในภาชนะ
- เจริญเติบโตได้เร็วกว่าปลูกลงดิน เพราะดินปลูกมีความร่วนซุย และ โปร่ง, ใช้พื้นที่น้อย, ให้ผลผลิตเร็ว, ดูแลรักษาด้านโรค แมลง วัชพืช และการห่อผลง่าย, บังคับออกดอกติดผลได้, ควบคุมคุณภาพ และรสชาติได้ ดีกว่าปลูกลงดิน, สามารถเคลื่อนย้าย หรือยกขายทั้งภาชนะได้, ใช้เป็นไม้ประดับภายในบ้าน สร้างบรรยากาศภายในครอบครัว และดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ มลภาวะ คายออกซิเจน และลดโลกร้อน
ภาชนะที่ใช้ปลูก
- วัสดุที่ไม่ใช้ประโยชน์แล้ว เช่น ปีบ กะละมัง ถังน้ำ ตุ่มใส่น้ำ ตุ่มกรองน้ำ หม้อต่างๆ ยางรถยนต์ ฯลฯ - กระถางพลาสติก กระถางดินเผา กระถางโอ่งมังกรราชบุรี วงบ่อซีเมนต์ ฯลฯ
วัสดุปลูก
- ดินดำ (หน้าดิน) 1 ส่วน - แกลบดิบ (เปลือกข้าว) 2 ส่วน - มูลวัว , มูลควาย 1 ส่วน
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อาจารย์พิชัย สมบูรณ์วงศ์ นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 053-873938-9 ในวันและเวลาราชการ