มีนาคม 17, 2018

m1-1

 

 

การขยายพันธุ์มะนาว

พันธุ์ การจำแนกพันธุ์มะนาว

สามารถจำแนกได้หลายวิธี แต่ในที่นี้จะขอจำแนกตามความสำคัญทางเศรษฐกิจ และเป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภค คือ
1. มะนาวหนัง  ผลอ่อนมีลักษณะกลมยาวหัวและท้ายแหลม  เมื่อโตเต็มที่ผลมีลักษณะค่อนข้างยาว อาจกลมมนบ้างเล็กน้อย ด้านหัวมีจุก  ข้อดีคือเก็บรักษาไว้ได้นาน ข้อเสีย คือ เปลือกหนาเวลานำไปปรุงอาหารอาจมีรสขมเนื่องจากตุ่มน้ำมันที่ผิว
2. มะนาวไข่  ผลอ่อนมีลักษณะกลมยาวหัวท้ายแหลม เมื่อผลโตเต็มที่มีลักษณะกลมมน เปลือกบางผลโต กว่ามะนางหนัง ข้อดีคือน้ำมาก
3. มะนาวแป้น  ผลอ่อนมีลักษณะกลมมน เมื่อผลโตเต็มที่มีลักษณะกลมแบน  ทรงแป้น ผลมีขนาดกลางระหว่างมะนาวหนัง และมะนาวไข่  เปลือกบางน้ำมากให้ผลผลิตตลอดปี มีหลายพันธุ์ เช่น  แป้นรำไพ  แป้นทราย และแป้นทวาย เป็นต้น

การขยายพันธุ์มะนาว โดยวิธีการตอนกิ่ง

m7 m2
m8 m5
m4 m6
m3 m1

1.เลือกกิ่งที่ไม่อ่อนและแก่จนเกินไป  สามารถตอนได้ตั้งแต่กิ่งที่เป็นสีเขียว สีน้ำตาลอ่อน และสีน้ำตาลแก่  ยาวประมาณ  30-50 เซนติเมตร เลือกกิ่งที่ไม่เป็นโรคแมลง กิ่งที่ตั้งตรง เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.5 เซนติเมตร ขึ้นไป
2. ตัดหนามและใบบริเวณที่จะควั่นกิ่งออกประมาณ 5 เซนติเมตร (เพื่อให้สะดวกในการควั่นกิ่ง และป้องกันหนามมะนาวตำมือ)
3. ควั่นกิ่งออกเป็น 2 รอยถึงเนื้อไม้ ห่างกัน 1-2  เซนติเมตร
4. ใช้สันมีดขูดเนื้อเยื่อเจริญออกให้หมด ขูด    
5. หุ้มด้วยขุยมะพร้าวที่มีความชื้น  หรือใช้ตุ้มตอนสำเร็จ ประกอบด้วย พลาสติก ขุยมะพร้าว ดินผสมน้ำยาเร่ง ราก
มัดเปาะหัวท้ายให้แน่น
6. ทิ้งไว้ประมาณ 25-45 วัน รากจะแทงออกมาให้เห็น โดยจะเห็นรากด้านล่างออกก่อน ตามแรงโน้มถ่วงของโลก
เมื่อมีรากออกมากแล้ว ใช้กรรไกรตัดกิ่ง ตัด เพื่อนำไปแช่น้ำต่อไป  
7. นำกิ่งตอนที่ออกรากแล้ว แช่น้ำจนอิ่มตัว
8. นำไปชำในถุงดำขนาด 5 x 8 นิ้ว                                     ส่วนผสมของวัสดุปลูก   
ดิน                              1 ส่วน
แกลบ                         1 ส่วน
มูลวัวที่ย่อยสลายแล้ว 1 ส่วน   
9. นำกิ่งตอนมะนาวลงปลูกในถุงดำขนาด 5 X 8 นิ้ว โดยใส่ดินปลูกรองก้นถุง 1 ใน 3 ส่วนของถุง         
10. นำถุงพลาสติกที่หุ้มตุ้มออก
11. วางกิ่งตอนมะนาวลงในถุง โดยให้ลำต้นตั้งตรง  ใส่ดินให้เต็มถุงเขย่าดินให้แน่น
12. รดน้ำแล้วเก็บในที่ร่มรำไร ประมาณ  15 วัน จะเห็นรากแทงออกจากถุง หรือนำไปปลูกในแปลง และสามารถจำหน่ายได้


ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์พิชัย สมบูรณ์วงศ์ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ ฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  โทร. 053-873938-9 ในวันเวลาราชการ