มีนาคม 17, 2018

ลักษณะหน้าวัวพันธุ์ดี

 

ลักษณะที่สำคัญสำหรับพิจารณาคัดเลือกหน้าวัวพันธุ์ดี มีดังนี้

1.จานรองดอกกว้าง ด้านซ้ายและขวาเท่ากันเป็นรูปหัวใจ จานรองดอกแจะกันหรือซ้อนกันเล็กน้อย หากหูจานรองดอกซ้อนกันมากหรือหูจานรองดอกตั้ง จะทำให้ดอกเสียหายได้ระหว่างขนส่ง

2.ปลีควรสั้นกว่าจานรองดอก และทำมุมประมาณ 45 องศากับแกนของก้านดอก เพื่อความสะดวกในการบรรจุเพื่อขนส่ง หน้าวัวสายพันธุ์ไทยส่วนใหญ่ปลีจะตั้งฉากกับแกนของก้านดอก ทำให้การบรรจุไม่สะดวก
3.สีจานรองดอกควรสดใส
4.ก้านดอกควรยาว ตรง และชูดอกเหนือใบ
5.ต้นควรมีข้อถี่หรือปล่องสั้นจะให้ต้นที่ไม่สูงเกินไปไม่แตกหน่อมากง่ายต่อการดูแลรักษา
6.ผลผลิตอย่างน้อย 6.5 ดอก/ยอด/ปี
7.ควรต้านทานโรคแอนแทรคโนสและใบไหม้
8.ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี

anth14 anth15
พันธุ์ Champagne พันธุ์ Angel