มกราคม 20, 2018

DSCF4602หน้าวัวเป็นไม้ตัดดอกที่ได้รับความสนใจกันมากในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นไม้ดอกเมืองร้อน สามารถปลูกได้ดีเกือบทั่วประเทศ....

อ่านเพิ่มเติม: บทนำ

DSCF4599หน้าวัว (Anthurium) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Anthurium x cultorum เป็นลูกผสมของสกุล Anthurium ชนิดต่าง ๆ....

อ่านเพิ่มเติม: สถานการณ์การผลิตและการตลาดหน้าวัว

DSCF4604ลักษณะที่สำคัญสำหรับพิจารณาคัดเลือกหน้าวัวพันธุ์ดี มีดังนี้ ....

อ่านเพิ่มเติม: ลักษณะหน้าวัวพันธุ์ดี

DSCF4617พื้นที่ปลูก ควรเป็นที่ราบ น้ำไม่ท่วมขัง หรืออยู่ในเส้นทางไหลบ่าของน้ำเวลาฝนตก....

อ่านเพิ่มเติม: การปลูกและการจัดการ

DSCF4614การขยายพันธุ์ดอกหน้าวัว สามารถทำได้หลายวิธี ได้แก่ การเพาะเมล็ดและการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ...

อ่านเพิ่มเติม: การขยายพันธุ์ดอกหน้าวัว