ขั้นตอนและวิธีการผลิตเครื่องกรองน้ำสนิมเหล็ก

filter22

1.นำท่อพีวีซี ขนาด 6 นิ้ว ความหนาชั้น 8.5 ยาว 2 เมตร ตัดด้วยเครื่องตัดหรือจิ๊กซอร์ เป็น2 ท่อน ให้ได้ขนาดความยาว 1.80 เมตร และ 0.20 เมตร

filter23 2.นำท่อพีวีซี ขนาด 6 นิ้ว ความยาว 0.20 เมตร ทาบด้วยไม้บรรทัดขีดเส้นด้วยดินสอหรือเหล็กแหลมเพื่อนำไปผ่าด้วยจิ๊กซอร์
filter24

3.นำท่อพีวีซี ขนาด 6 นิ้ว ความยาว 0.20 เมตร ที่ผ่าแล้วไปต้มในน้ำมันพืชที่กำลังร้อนซึ่งได้เตรียมไว้แล้ว ประมาณ 5 นาทีเพื่อคลี่ให้เป็นแผ่นเรียบ

filter25

4.เมื่อพีวีซีอ่อนตัวแล้ว จึงใช้คีมคีบออกจากหม้อต้ม นำไปวางบนไม้อัดแผ่นเรียบแล้วใช้อีกแผ่นวางบน และหากระสอบทรายหรือของหนักวางทับอีกครั้งหนึ่ง


filter26

5.เมื่อแผ่นพีวีซีเย็นและแข็งตัวแล้ว  นำไปล้างน้ำมันออกด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาล้างจานแล้วเช็ดให้แห้ง

filter27 6.ใช้ท่อขนาด 6 นิ้ว ทาบแล้วขีดเส้นด้วยดินสอหรือเหล็กแหลมวงในท่อจำนวน 2 วง ใช้สว่านเจาะด้วยโฮลซอร์ ขนาด 28 และ 43 มิลลิเมตร อย่างละ 1 รู 1 วง แล้วนำไปตัดด้วยจิ๊กซอร์นอกเส้น
filter28

7.จะได้แผ่นพีวีซีวงกลม 2 ชิ้น ดังภาพ

filter29

8.นำเกลียวใน ขนาด 1 นิ้วและ1/2 นิ้วใส่ในรู แล้วเชื่อมด้วยลวดเชื่อม พีวีซี ดังภาพ เพื่อใช้ประกอบเครื่องกรองน้ำด้านบน ซึ่งข้อต่อเกลียวใน 1 นิ้ว ใช้สำหรับการใส่สารกรอง และเกลียวใน 1/2 นิ้ว ใช้สำหรับต่อวาล์วระบายอากาศ


filter30

9.นำท่อ 6 นิ้ว ความยาว 1.80 เมตร มาขีดเส้นตรงระนาบเดียวกันแล้วเจาะรูด้วยหัวเจาะโฮซอร์ ขนาด 28 มิลลิเมตร  โดยวัดจากขอบล่างและบน 7 เซนติเมตร

filter31 10.ด้านล่างทำมุม 90 องศา กับรูเดิม และวัดจากขอบล่าง 7 เซนติเมตร เจาะรูด้วยโอลซอร์ ขนาด 43 มิลลิเมตร
filter32

11.ด้านบนในระนาบเดียวกันกับรู 28 มิลลิเมตร วัดจากขอบ 7 เซนติเมตร  ใช้สว่านเจาะด้วยหัวเจาะ 28 มิลลิเมตร สำหรับประกอบหน้าเครื่องต่อไป

filter33

12.ตัดท่อพีวีซี ขนาด 1/2 นิ้ว ความยาว 10 เซนติเมตร 2 ชิ้น แล้วเจียรด้วยเครื่องเจียร 2 ร่อง เท่าหน้าหินเจียรโดยเว้นแกนกลางไว้ประมาณ 1/2 เซนติเมตร เพื่อทำหัวกรอง


filter34

13.ใช้มุ้งสแตนเลสปิดให้รอบพร้อมทั้งด้านบน  แล้วใช้ปืนจี้เป็นจุดๆ เพื่อให้ลวดสแตนเลสติดกับท่อพีวีซี ดังภาพ

filter35 14.ตัดแต่งให้เรียบร้อย แล้วนำไปประกอบกับเกลียวในขนาด 1/2 นิ้ว ด้วยน้ำยาประสานท่อ ดังภาพ
filter36

15.จากนั้นนำหัวกรอง 1 อัน และเกลียวใน 1 นิ้ว 1 อัน ประกอบเข้ากับเครื่องกรองน้ำด้านล่าง ทำการเชื่อมให้เรียบร้อย

filter37

16.นำฝาวงกลมที่ได้เตรียมไว้แล้ว เชื่อมติดเพื่อปิดเครื่องกรองน้ำด้านล่าง


filter38

17.นำหัวกรองที่ประกอบกับเกลียวใน ขนาด 1/2 นิ้วแล้ว มาประกอบเข้ากับรูขนาด 28 มิลลิเมตร ด้านบนของเครื่องกรองน้ำที่เจาะไว้เชื่อมให้เรียบร้อย

filter39 18.นำฝาวงกลมที่ได้เตรียมไว้แล้ว มาประกอบเชื่อมติดเพื่อปิดเครื่องกรองน้ำด้านบน
filter40

19.นำข้อและบอลวาล์ว มาประกอบด้านบนกับเกลียวในขนาด 1/2 นิ้ว เพื่อระบายอากาศ

filter42

21.ติดสติ๊กเกอร์ข้อมูลการใช้ การบำรุงรักษา เครื่องหมายต่างๆ ก็จะได้เครื่องกรองน้ำสนิมเหล็กที่พร้อมจะใช้งานด้วยความภาคภูมิใจในฝีมือของท่านเอง