กุมภาพันธ์ 24, 2018
filter38

17.นำหัวกรองที่ประกอบกับเกลียวใน ขนาด 1/2 นิ้วแล้ว มาประกอบเข้ากับรูขนาด 28 มิลลิเมตร ด้านบนของเครื่องกรองน้ำที่เจาะไว้เชื่อมให้เรียบร้อย

filter39 18.นำฝาวงกลมที่ได้เตรียมไว้แล้ว มาประกอบเชื่อมติดเพื่อปิดเครื่องกรองน้ำด้านบน
filter40

19.นำข้อและบอลวาล์ว มาประกอบด้านบนกับเกลียวในขนาด 1/2 นิ้ว เพื่อระบายอากาศ

filter42

21.ติดสติ๊กเกอร์ข้อมูลการใช้ การบำรุงรักษา เครื่องหมายต่างๆ ก็จะได้เครื่องกรองน้ำสนิมเหล็กที่พร้อมจะใช้งานด้วยความภาคภูมิใจในฝีมือของท่านเอง