กุมภาพันธ์ 24, 2018
filter30

9.นำท่อ 6 นิ้ว ความยาว 1.80 เมตร มาขีดเส้นตรงระนาบเดียวกันแล้วเจาะรูด้วยหัวเจาะโฮซอร์ ขนาด 28 มิลลิเมตร  โดยวัดจากขอบล่างและบน 7 เซนติเมตร

filter31 10.ด้านล่างทำมุม 90 องศา กับรูเดิม และวัดจากขอบล่าง 7 เซนติเมตร เจาะรูด้วยโอลซอร์ ขนาด 43 มิลลิเมตร
filter32

11.ด้านบนในระนาบเดียวกันกับรู 28 มิลลิเมตร วัดจากขอบ 7 เซนติเมตร  ใช้สว่านเจาะด้วยหัวเจาะ 28 มิลลิเมตร สำหรับประกอบหน้าเครื่องต่อไป

filter33

12.ตัดท่อพีวีซี ขนาด 1/2 นิ้ว ความยาว 10 เซนติเมตร 2 ชิ้น แล้วเจียรด้วยเครื่องเจียร 2 ร่อง เท่าหน้าหินเจียรโดยเว้นแกนกลางไว้ประมาณ 1/2 เซนติเมตร เพื่อทำหัวกรอง