มีนาคม 17, 2018

ขั้นตอนและวิธีการผลิตเครื่องกรองน้ำสนิมเหล็ก

filter22

1.นำท่อพีวีซี ขนาด 6 นิ้ว ความหนาชั้น 8.5 ยาว 2 เมตร ตัดด้วยเครื่องตัดหรือจิ๊กซอร์ เป็น2 ท่อน ให้ได้ขนาดความยาว 1.80 เมตร และ 0.20 เมตร

filter23 2.นำท่อพีวีซี ขนาด 6 นิ้ว ความยาว 0.20 เมตร ทาบด้วยไม้บรรทัดขีดเส้นด้วยดินสอหรือเหล็กแหลมเพื่อนำไปผ่าด้วยจิ๊กซอร์
filter24

3.นำท่อพีวีซี ขนาด 6 นิ้ว ความยาว 0.20 เมตร ที่ผ่าแล้วไปต้มในน้ำมันพืชที่กำลังร้อนซึ่งได้เตรียมไว้แล้ว ประมาณ 5 นาทีเพื่อคลี่ให้เป็นแผ่นเรียบ

filter25

4.เมื่อพีวีซีอ่อนตัวแล้ว จึงใช้คีมคีบออกจากหม้อต้ม นำไปวางบนไม้อัดแผ่นเรียบแล้วใช้อีกแผ่นวางบน และหากระสอบทรายหรือของหนักวางทับอีกครั้งหนึ่ง