มีนาคม 17, 2018

อุปกรณ์การผลิตเครื่องกรองน้ำสนิมเหล็ก

filter01

1.ท่อพีวีซี  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว หนา 8.5 มิลลิเมตร ความยาว 2 เมตร จำนวน 1 ท่อน และเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว จำนวน 1 เส้น

filter02 2.ท่อพีวีซี  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว มาตัดให้ได้ความยาว 5 เซนติเมตร จำนวน 6 ท่อน
filter03

3.ท่อพีวีซี  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว มาตัดให้ได้ความยาว 10 เซนติเมตร จำนวน 5 ท่อน

filter04

4.นำท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว มาตัดให้ได้ความยาว 25 เซนติเมตร จำนวน 3 ท่อน