มีนาคม 17, 2018

เครื่องมือสำหรับการผลิตเครื่องกรองน้ำ

01-SY-PW950

1.เครื่องเชื่อมพีวีซี เป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญในการปฏิบัติงาน ใช้สำหรับเป่าลมร้อน ประมาณ 700
วัตต์ เพื่อให้วัสดุที่เป็นพีวีซีละลายเป็นเนื้อเดียวกัน

02-spd 20110501151853 b 2.มอเตอร์หินเจียร์ ใช้เพื่อเจียรของพีวีซี หลังจากตัดเป็นวงกลมแล้วเพื่อให้ได้ขนาดที่พอดีกับท่อ
03-1214370633

3.เลื่อยฉลุไฟฟ้าหรือจิ๊กซอร์ ใช้สำหรับการตัดพีวีซีให้ได้รูปร่างลักษณะต่างๆ ตามที่ต้องการ

04-R9486433-33

4.เลื่อยตัดเหล็ก ใช้สำหรับการตัดพีวีซีให้ได้รูปร่างลักษณะต่างๆ ตามต้องการในกรณีไม่มี
จิ๊กซอร์