มกราคม 20, 2018

5-2ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 เมื่อย้ายกล้าได้ 7 วัน  โดยใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 5 กก./ไร่...

อ่านเพิ่มเติม: การดูแลรักษา

5-3เก็บฝักข้าวโพดควรเก็บตามอายุ  ฤดูแล้งและฤดูฝน อายุประมาณ 60-65 วัน...

อ่านเพิ่มเติม: การเก็บเกี่ยว

5-1หนู  ชอบเข้าทำลายช่วงหยอดเมล็ดปลูกและช่วงติดฝัก  ป้องกันโดย...

อ่านเพิ่มเติม: ศัตรูพืช

Page 2 of 2