พฤศจิกายน 20, 2017

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

info3อาจารย์เสกสรร สงจันทึก ฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาพันธุกรรมพืชและสัตว์
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทร.0-5387-3942  08-6190-3535