มกราคม 20, 2018

การเก็บเกี่ยว

 

การเก็บฝักข้าวโพด ควรเก็บตามอายุ ฤดูแล้งและฤดูฝน อายุประมาณ 60-65 วัน ฤดูปลายฝนหรือฤดูหนาวอายุประมาณ 65-70 วัน โดยสังเกตดูเส้นไหมจะเริ่มแห้งเป็นสีน้ำตาล สุ่มตัวอย่างบีบเมล็ดจะมีน้ำสีขาวขุ่น หากยังไม่แก่จะมีลักษณะใส หรือนับจากอายุวันออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ 18-20 วัน ทั้งแปลงควรมีการสุ่มตัวอย่างหลายๆ จุด หากเก็บฝักอ่อน เมล็ดจะเหี่ยวแฟบเร็ว

74 16 DSC 0072


ข้อควรระวัง

1.ควรตัดต้นออกในตอนเย็นและมาเก็บฝักในช่วงเช้าของวันรุ่งขึ้นและจัดส่งให้ตลาดโดยเร็วเพราะหากฝักข้าวโพดไม่ได้อยู่ในห้องเย็น จะทำให้ความหวานลดลงอย่างรวดเร็วและเมล็ดเหี่ยวแฟบทันที
2.ไม่ควรเก็บข้าวโพดหวานไว้ข้ามวันเพราะจะทำให้เมล็ดเหี่ยวแฟบ

 0