มกราคม 20, 2018

ศัตรูพืช

rat

หนู ชอบเข้าทำลายช่วงหยอดเมล็ดปลูกและช่วงติดฝัก ป้องกันโดย

- ไม่ใช้สารเคมี เช่น การดัก การล้อมตี การเขตกรรม โดยการกำจัดวัชพืช อย่าปล่อยให้แปลงปลูกมีวัชพืชปกคลุมมาก เพื่อหนูจะได้ไม่มีแหล่งหลบซ่อน
-ป้องกันกำจัดโดยใช้สารเคมี เหยื่อพิษสำเร็จรูป เช่นสะตอม คลีแร็ต

คำแนะนำการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

IMG 3384 IMG 3392
อาการของโรคราน้ำค้าง (typical symptom)เกิดเป็นแถบสีขาว เขียวอ่อนหรือเหลืองอ่อนตามความยาวของใบ แถบดังกล่าวอาจยาวติดต่อกันไปหรือขาดเป็นช่วง
IMG 3381 web1
ลักษณะต้นที่เป็นโรคราน้ำค้าง ในตอนเช้าจะเห็นผงสีขาวซึ่งเป็นเส้นใยและสปอร์ของเชื้อทั้งบนใบและใต้ใบ


ชื่อโรค: โรคราน้ำค้าง

อาการของข้าวโพด: ทางลายสีขาวบนใบ เกิดขึ้นได้ในระยะต้นอ่อนและระยะกล้า
สาเหตุของการแพร่กระจาย: ใบข้าวโพดที่เป็นโรคพืชอาศัย
การป้องกันกำจัด: ใช้เอพรอน 35 เอสดี 7 กรัมต่อน้ำหนักเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัมหรือฟอร์รัม 20 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7 วัน 2-3 ครั้ง กำจัดต้นที่เป็นโรคทิ้่งออกจากแปลงและพืชอาศัย

ชื่อโรค: โรคใบไหม้แผลเล็ก
อาการของข้าวโพด: รอยแผลไหม้บนใบขนานกับเส้นใบ อาจกลายเป็นแผลใหญ่
สาเหตุของการแพร่กระจาย: เชื้อติดไปกับเมล็ดตกค้างในดินหรือปลิวไปตามลม
การป้องกันกำจัด: ใช้สารเคมี เช่น ไดเทนเอ็ม -45 สลับกับแอนทราโคล

5
อาการของโรคใบไหม้

ชื่อโรค: โรคใบไหม้แผลใหญ่
อาการของข้าวโพด: รอยแผลขนาดใหญ่เกิดกับใบล่างก่อน
สาเหตุของการแพร่กระจาย: เชื้อแพร่กระจายโดยลมหรือติดไปกับเศษซากพืช
การป้องกันกำจัด: หลีกเลี่ยงการปลูกในแหล่งที่โรคระบาด กำจัดเศษซากพืชหรือใช้สารเคมี ไตรโฟรีน(ซาพรอน 20%EC) 60 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร

IMG 1252-1-300x225 IMG 1586-1
อาการของโรคราสมิม มีผงสปอร์สีส้มบนแผล

ชื่อโรค: โรคราสนิม
อาการของข้าวโพด: มีตุ่มแผล(pustule) ทั้งด้านบนและด้านล่างของใบ แผลเป็นสีสนิม
สาเหตุของการแพร่กระจาย: เชื้อติดไปกับใบพืชและลม
การป้องกันกำจัด: ใช้สารเคมีไดฟิโนโคนาโซล(สกอร์ 25%EC) 20 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร

m450809d211219 12027a
เพลี้ยอ่อน

ชื่อโรค: เพลี้ยอ่อน
อาการของข้าวโพด: -
สาเหตุของการแพร่กระจาย: -
การป้องกันกำจัด: ใช้สารเคมี อิมิตาโครปิค(คอนฟิดอร์ 10%SL) 10 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร

 

105
เพลี้ยไฟ 

ชื่อโรค: เพลี้ยไฟ
อาการของข้าวโพด: -
สาเหตุของการแพร่กระจาย: -
การป้องกันกำจัด: ใช้สารเคมี อิมิตาโครปิค(คอนฟิดอร์ 10%SL) 30 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร หรือ คาร์โบซันแฟน(พอร์) 40 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร

 

corn insect clip image001 0001
หนอนเจาะลำต้น 

ชื่อโรค: หนอนเจาะลำต้น
อาการของข้าวโพด: -
สาเหตุของการแพร่กระจาย: -
การป้องกันกำจัด: เชื้อแบคทีเรีย(เชื้อ Bt) 60-100 กรัม/น้ำ 20 ลิตร

ins1 ins2
หนอนเจาะฝัก สภาพข้าวโพดที่โดนหนอนเจาะฝัก

ชื่อโรค: หนอนเจาะฝัก
อาการของข้าวโพด: -
สาเหตุของการแพร่กระจาย: -
การป้องกันกำจัด: methomyl 90% WP ในอัตรา 15 กรัม/น้ำ 20 ลิตร พ่นทุกๆ 7 วัน ประมาณ 2-3 ครั้ง