มกราคม 20, 2018

การดูแลรักษา

 

6.1 การปลูกแบบย้ายกล้า
1.การใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 เมื่อย้ายกล้าได้ 7 วัน โดยใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 5 กก./ไร่ ผสมกับสูตร 15-15-15 อัตรา 10 กก./ไร่ โดยการละลายในน้ำ 80 ลิตร(หัวปุ๋ย)ผสมน้ำอีก 20 ส่วน รดบริเวณข้างโคนต้นประมาณต้นละ 200 ซีซี
2.การใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 เมื่อย้ายกล้าได้ 14 วัน ใช้ปุ๋ยสูตรเดียวกันกับครั้งที่ 1
3.การใส่ผุ๋ยครั้งที่ 3 เมื่อย้ายกล้าได้ 21-25 วัน ใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 15 กก./ไร่ ผสมกับสูตร 15-15-15 อัตรา 20 กก./ไร่ พร้อมทั้งกำจัดวัชพืชและทำการคลุมโคน
4.การใส่ปุ๋ยครั้งที่ 4 เมื่อข้าวโพดอายุได้ประมาณ 50 วัน หรือเอาฝักที่สองออกแล้ว ซึ่งใช้ปุ๋ยสูตรเดียวกับครั้งที่ 1(ปุ๋ยเร่งขนาดฝัก)

Saraburi 20110609-3
6.2 การปลูกแบบหยอดเมล็ด

1.การใส่ปุ๋ยรองพื้นสูตร สูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร่
2.เมื่อข้าวโพดอายุได้ 21-28 วันหลังหยอดเมล็ด ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 30 กก./ไร่ พร้อมทั้งกำจัดวัชพืชและทำการคลุมโคน

6.3 การดูแลรักษาด้านอื่นๆ
1.เมื่อข้าวโพดอายุได้ 30-40 วัน ต้นจะมีการแตกแขนงหน่อข้างลำต้น ให้เด็ดออกและเมื่อข้าวโพดติดฝักควรเด็ดฝักให้เหลือฝักบนเพียง 1 ฝัก และควรตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เพราะอาจมีการเข้าทำลายของโรคราสนิม โรคใบไหม้แผลใหญ่ และหนอนเจาะลำต้นและฝักข้าวโพด

DSCF2169

ข้อควรระวัง
1.ควรทำการกำจัดวัชพืชก่อนการใส่ปุ๋ยและกลบโคน
2.ควรปล่อยน้ำเข้าแปลงสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หากพืชขาดน้ำจะทำให้การผสมเกสรไม่ดี การติดเมล็ดจะไม่สม่ำเสมอ
3.ควรปลูกเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยม ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 งานขึ้นไป