มีนาคม 17, 2018

การเตรียมกล้า

 

1.การคลุกเมล็ดด้วยสารเคมี  เอพรอน35 (ที่บรรจุในซอง) เพื่อป้องกันโรคราน้ำค้าง และฉีดพ่นเซฟวิน 85 ป้องกันมดและแมลงทำลายเมล็ด

DSCF1093

2.การหยอดเมล็ดควรให้มีความลึก 1-2 เซนติเมตร จะทำให้การงอกดี

Saraburi 20110609-3

3.การหยอดเมล็ดในแปลงปลูก 1-2 เมล็ดต่อหลุม แล้วถอนแยกให้เหลือ 1 ต้นต่อหลุม

4.การฉีดพ่นสารกำจัดวัชพืช  อะทราซีน 80% อัตรา 200 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร  ผสมกับ อะลาคลอร์  อัตรา 200ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร  ควรฉีดพ่นในขณะดินเปียกก่อนเมล็ดงอก