มีนาคม 17, 2018

การเตรียมกล้า

 

1.การเพาะกล้าอย่างปราณีตในถาดเพาะ  เมื่อมีอายุ 7 วัน(ฤดูแล้งและฤดูฝน) อายุ 10-12 วัน(ฤดูหนาว) หรือต้นกล้ามีใบจริงประมาณ 2 ใบจึงย้ายปลูก

DSCF2173 IEica134

2.การเพาะกล้าในแปลงเพาะ  หรือเพาะในทรายโดยการหว่านเมล็ดในแปลงเพาะ แล้วใช้แกลบดำกลบควรมีวัสดุคลุมแปลง  เพื่อเพิ่มความชื้นและลดความร้อนในช่วงกลางวัน

1871 1

3.การย้ายกล้าควรปล่อยน้ำเข้าร่องแปลงก่อนและรดน้ำในหลุมให้เปียก
4.ควรฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดวัชพืช(ยาคลุมหญ้า)ก่อนย้ายกล้า