มีนาคม 17, 2018

ข้อมูลทั่วไป

1000013a
ชื่อภาษาไทย
                     ข้าวโพดหวาน 2 สี


ชื่อภาษาอังกฤษ                  Bicolor Sweet Corn


ชื่อวิทยาศาสตร์                   Zea mays saccharata L.


ลักษณะทั่วไป                      ฝักมีเมล็ด 2 สี มีความหวานและนุ่มไม่ติดฟัน ความหวานประมาณ 14-17 องศาบริกซ์ เมื่อแก่เต็มที่ ต้องการดูแลรักษาในช่วงการปลูกอย่างประณีตคล้ายปลูกผัก
                                            แตกต่างจากข้าวโพดหวานส่งโรงงาน

                                            สามารถปรับตัวได้ดีเฉพาะภาคเหนือตอนบน
การใช้ประโยชน์
1.ฝักสดนึงรับประทานจะได้รสชาดหวานนุ่ม อร่อย
2.ย่างทั้งฝักใส่ซีอิ้วญี่ปุ่นรับประทาน หรือแปรรูปทำน้ำนมข้าวโพด
3.ใช้ประกอบอาหารแทนข้าวโพดหวานทั่วไป แต่รสชาดจะหวานและนุ่มไม่ติดฟัน

{fshare}

{fcomment}