มีนาคม 20, 2018

paperพริกไทยเป็นพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ  เจริญเติบโตได้ดีในประเทศเขตร้อน เช่น ประเทศบราซิล หมู่เกาะอินเดียตะวันตก ประเทศไต้หวัน มาเลเซีย และปลูกมากในจังหวัดจันทบุรีของประเทศไทย...

อ่านเพิ่มเติม: การปลูกพริกไทยในภาชนะ

องค์ความรู้การเกษตร - พืชผัก

p6-1การปลูกผักในภาชนะ

อ่านเพิ่มเติม: การปลูกผักในภาชนะ

องค์ความรู้การเกษตร - พืชผัก

vet2การปลูกพืชกลับหัว อ่านเพิ่มเติม: การปลูกพืชกลับหัว

องค์ความรู้การเกษตร - พืชผัก

12-1มะเขือพวงไร้หนาม "แม่โจ้นิรมิต1" บทความจากหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ฉบับวันที่  25 ธันวาคม 2552 ปีที่ 39 ฉบับที่ ... คอลัมม์ ทรัพย์ในดินสินในน้ำ..

thainews

อ่านเพิ่มเติม: มะเขือพวงไร้หนาม

องค์ความรู้การเกษตร - พืชผัก

veget-1การบริโภคผักให้ปลอดภัยจากสารพิษ ผักเป็นอาหารที่สำคัญต่อร่างกาย ประกอบด้วยเซลลูโรสจำนวนมาก ซึ่งมีประโยชน์ช่วยในการขับถ่ายทำให้ไม่เป็นโรคท้องผูก และที่สำคัญในผักมีวิตามินเอช่วยบำรุงสายตา....

อ่านเพิ่มเติม: การบริโภคผักให้ปลอดภัยจากสารพิษ

องค์ความรู้การเกษตร - พืชผัก

Page 1 of 2