มีนาคม 17, 2018

1-1แม่โจ้ชวนหยุดเผา หันมาทำปุ๋ยอินทรีย์
ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ฉบับวันที่ 30 มกราคม  2553 ปีที่ 40  ฉบับที่14,365

thainews

1 จากความพยายามของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการลดปัญหาหมอกควันที่เกิดจากการเผาทำลายเศษพืชที่จะมาถึงในเวลาอันใกล้นี้ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้ได้จัดให้มีวันเยี่ยมฐานเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2553  ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น.
ผู้ที่สนใจเข้าชมการสาธิตจะได้รับความรู้ถึงวิธีการนำเศษพืชเศษใบไม้ในบ้านเรือนมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์แบบง่าย ๆ รวมทั้งวิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในปริมาณมากครั้งละ 1-100 ตัน โดยไม่พลิกกลับกอง ที่เรียกว่าวิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1 กระบวนการเสร็จในเวลาเพียง 2 เดือน เกษตรกรสามารถนำไปผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวได้เลยจากตอซังและฟางหรือซังข้าวโพด โดยที่การดูแลรักษากองปุ๋ยมีเพียงการดูแลความชื้นเท่านั้น ซึ่งได้มีหลายหน่วยงานนำไปใช้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในเชิงพาณิชย์จากซังข้าวโพดและเศษพืชอื่นอย่างได้ผลดี เช่น เทศบาลเมืองแม่โจ้ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053 498621 โทรสาร 498766) เป็นต้น  2
ฐานเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์มีที่ตั้งภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ระหว่างโรงประปาและโรงบำบัดน้ำเสีย ซึ่งในอดีตที่ผ่านมามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ใช้เป็นที่ให้การสาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ระบบกองเติมอากาศจนทำให้มีผู้นำระบบนี้ไปใช้ถึง 480 แห่งทั่วประเทศมาแล้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร  คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  โทร. 053-875599 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.รายงานโดย">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นำเสนอข่าวโดย
ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร  สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  โทร. 053-873938-9

thainews

 

5