มกราคม 20, 2018

32-1_1เกษตรอินทรีย์ ปลูกอย่างถูกวิธีเพิ่มผลผลิต  บทความจากหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ฉบับวันที่ 9 เมษายน  2553 ปีที่ 40  ฉบับที่14,436

อ่านเพิ่มเติม: การทำเกษตรอินทรีย์ ปลูกอย่างถูกวิธีเพิ่มผลผลิต

องค์ความรู้การเกษตร - เกษตรอินทรีย์

in2_1พืชสมุนไพรไล่แมลงทดแทนการใช้สารเคมีสังเคราะห์(ตอนที่2) สมุนไพรป้องกันกำจัดศัตรูพืช ยังมีข้อดีหลายอย่างคือ มีราคาถูก ปลอดภัย ต่อเกษตรกรผู้ใช้ ไม่มีสารพิษตกค้างในผลผลิตจึงปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ...

อ่านเพิ่มเติม: พืชสมุนไพรไล่แมลงทดแทนการใช้สารเคมีสังเคราะห์(ตอนที่2)

องค์ความรู้การเกษตร - เกษตรอินทรีย์

IMG_5893_1เกษตรอินทรีย์ ผลดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ฉบับวันที่ 2 เมษายน  2553 ปีที่ 40  ฉบับที่14,427

อ่านเพิ่มเติม: เกษตรอินทรีย์ ผลดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

องค์ความรู้การเกษตร - เกษตรอินทรีย์

b3_1พืชสมุนไพรไล่แมลงทดแทนการใช้สารเคมีสังเคราะห์(ตอนที่1) ปัจจุบันสถานการณ์ของสภาพแวดล้อมทั่วโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สามารถพูดได้ว่าย่ำแย่ลงกว่าเมื่อหลายปีที่ผ่านมาเป็นอันมาก อาจกล่าวได้ว่ากำลังเข้าขั้นวิกฤติเลยที่เดียว...

อ่านเพิ่มเติม: พืชสมุนไพรไล่แมลงทดแทนการใช้สารเคมีสังเคราะห์(ตอนที่1)

องค์ความรู้การเกษตร - เกษตรอินทรีย์

1-1แม่โจ้ชวนหยุดเผา หันมาทำปุ๋ยอินทรีย์
ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ฉบับวันที่ 30 มกราคม  2553 ปีที่ 40  ฉบับที่14,365

thainews

อ่านเพิ่มเติม: แม่โจ้หยุดเผา หันมาทำเกษตรอินทรีย์

องค์ความรู้การเกษตร - เกษตรอินทรีย์