มกราคม 20, 2018

6-1DSCF6407การชักนำการออกดอกของลำไยในฤดูฝน  โดยใช้สารโพแทสเซียมคลอเรต  จากการวิจัยของ  ผศ.พาวิน  มะโนชัยและคณะ  พบว่า  สารโพแทสเซี่ยมคลอเรตมีคุณสมบัติชักนำให้ลำไยออกดอกได้โดยไม่ต้องพึ่งพาอากาศหนาวเย็น...

อ่านเพิ่มเติม: ข้อควรระวังในการให้สารลำไยในฤดูฝน

องค์ความรู้การเกษตร - ไม้ผล

02-1-3ลำไยนอกฤดูเงินล้าน กับเกษตรกรมืออาชีพ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่  ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ฉบับวันที่ 19 กุมภาพันธ์  2553 ปีที่ 40  ฉบับที่14,385new

อ่านเพิ่มเติม: ลำไยนอกฤดูเงินล้าน

องค์ความรู้การเกษตร - ไม้ผล

l01-1ลำไยในฤดูผลิตผลออกสู่ตลาดในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมของทุกปี  ปีนี้ถือว่าเป็นโอกาสทองของเกษตรกรที่มีผลผลิตลำไยในสวนและคุณภาพดี...

อ่านเพิ่มเติม: การปฏิบัติดูแลลำไยหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต

องค์ความรู้การเกษตร - ไม้ผล

22-1แมลงศัตรูตัวร้ายของมะม่วงช่วงออกดอก  บทความจากหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ฉบับวันที่  8 มกราคม 2553 ปีที่ 40 ฉบับที่ 14,343 คอลัมม์ ทรัพย์ในดินสินในน้ำ..

thainews

อ่านเพิ่มเติม: แมลงศัตรูตัวร้ายของมะม่วงช่วงออกดอก

องค์ความรู้การเกษตร - ไม้ผล

_100อาการผลแตก หรือ Fruit cracking เกิดจากความไม่สมดุลของการขยายตัวของส่วนเนื้อและส่วนเปลือก โดยส่วนของเนื้อมีลักษณะเป็นเซลล์อ่อนนุ่ม (spongy parenchyma) ซึ่งมีความสามารถในการยืดหดตัวได้สูง....

อ่านเพิ่มเติม: ปัญหาลำไยผลแตก

องค์ความรู้การเกษตร - ไม้ผล

sm11-1เทคนิกการต่อกิ่งมะม่วง การต่อกิ่งหรือการเสียบกิ่งคือการสอดส่วนของพืชหรือกิ่งพืชต้นหนึ่งลงบนต้นพืชอีกต้นหนึ่ง และส่วนทั้งสองของพืชจะเชื่อมประสานติดต่อกัน และเจริญไปเป็นพืชต้นใหม่...

อ่านเพิ่มเติม: เทคนิกการต่อกิ่งมะม่วง

องค์ความรู้การเกษตร - ไม้ผล