กุมภาพันธ์ 24, 2018

การทำมะม่วงแฟนซี

โดยอาจารย์พิชัย สมบูรณ์วงศ์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

มะม่วงเป็นไม้ผลที่คนไทยนิยมปลูกและบริโภคมาช้านาน มีทั้งมะม่วงที่กินผลดิบและผลสุก มะม่วงสามารถนำมารับประทานเป็นผลไม้และนำมาทำเป็นอาหารหลากหลายชนิด ตั้งแต่มะม่วงน้ำปลาหวาน ข้าวเหนียวมะม่วง ยำมะม่วง ยำปลาดุกฟู และยังนำไปแปรรูป เช่น แช่อิ่ม มะม่วงดอง มะม่วงกวน มะม่วงแผ่น ขนม ไอศกรีม และน้ำมะม่วงปั่น การทำการเกษตรในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือประชาชนทั่วไป จำเป็นจะต้องมีองค์ความรู้หรือมีความรอบรู้ในพืชชนิดนั้น ๆ อย่างลึกซึ้ง รู้แจ้งเห็นจริง รู้การวางแผนการผลิตตลอดถึงการตลาด เมื่อปลูกแล้วสามารถควบคุมได้ทุกขั้นตอนตั้งแต่การเจริญเติบโต การออกดอก ติดผล รสชาติความหวานและคุณภาพผลผลิตต้องสั่งได้ทุกขบวนการ จึงจะทำการเกษตรในพืชชนิดนั้น ๆ ประสบความสำเร็จ

การทำมะม่วงแฟนซี
การทำให้มะม่วงหนึ่งต้นมีผลหลากหลายสายพันธุ์ และมีมะม่วงไว้รับประทานเกือบตลอดทั้งปี ชื่อเป็นมงคล เป็นไม้ประดับ สีผลสวยงาม โดยการเปลี่ยนยอดหรือเปลี่ยนกิ่งพันธุ์ เหมาะสำหรับท่านที่มีพื้นที่รอบบริเวณบ้านน้อย ต้องการที่จะปลูกไม้ผลไว้บริโภคตลอดทั้งปี ตามฤดูกาล ไม่ต้องเปลืองเงินซื้อหาและปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง ปลูกไม้ผลหลายชนิด ในการปลูกมะม่วง มะยงชิด มะนาว ลำไย ละมุด ส้มโอ ลิ้นจี่ ลองกอง มังคุด ทุเรียน เงาะ มะพร้าวน้ำหอม อย่างละต้น แต่อยากจะปลูกมะม่วงมัน มะม่วงที่มีกลิ่นหอม มะม่วงที่มีสีสันสะดุดตาไว้หลายๆต้นก็ปลูกไม่ได้เนื่องจากพื้นที่จำกัด เทคนิคการขยายพันธุ์มะม่วงโดยวิธีเสียบยอดหรือโดยการเสียบข้างและเสียบเปลือก สามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้ ผู้เขียนจะขออนุญาตแนะนำท่านที่คิดจะปลูกมะม่วงแฟนซีไว้บริโภคภายในครัวเรือน หรือผู้ที่คิดจะผลิตมะม่วงแฟนซีในภาชนะไว้จำหน่ายเพื่อเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ให้มีแนวคิดในจุดขาย ในการทำมะม่วงแฟนซี ให้ประสบความสำเร็จและตอบคำถามต่าง ๆ ได้


พันธุ์มะม่วงที่จะแนะนำให้ใช้ในการเปลี่ยนยอดหรือกิ่งมะม่วง 4-5 สายพันธุ์ ควรต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ออกดอกติดผลง่าย ไม่เว้นปี
2. ต้านทานต่อโรคและแมลงพอสมควร
3. ทนต่อสภาพ ดิน ฟ้า อากาศ
4. ชื่อเป็นมงคล
5. ออกดอกติดผลทะวาย 2-3 รุ่นต่อปี
6. รับประทานผลดิบได้อร่อย รับประทานผลสุกก็อร่อย สามารถแปรรูปได้หลากหลาย
7. ผลผลิตราคาดี เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภค

mg1 mg2
มะม่วงมหาชนก

1.มะม่วงมหาชนก
เป็นมะม่วงลูกผสมระหว่างมะม่วงพันธุ์ซันเซ็ท กับมะม่วงหนังกลางวันหรือมะม่วงงาหม่น ผลดิบมีรสเปรี้ยว ผลสุกผิวสีแดงอมส้มปนเขียวเล็กน้อย กลิ่นหอม รสหวาน สามารถทำแปรรูปได้หลากหลาย เช่น น้ำมะม่วงปั่น ขนม และไอศกรีม

 

mg3 mg4
มะม่วงมันขุนศรี

2.มะม่วงมันขุนศรี
มะม่วงมันบางขุนศรี ย่านตลิ่งชัน เขตบางกอกน้อย ทรงผลจะแหลมและงอน หัวจะป้าน ติดผลดก ผลดิบมีรสเปรี้ยว เมื่อผลเริ่มแก่จะมีรสมัน หวานอมเปรี้ยว เนื้อละเอียด คล้ายน้ำดอกไม้ ผลสุกรสหอมหวาน ปัจจุบันเป็นที่นิยมของตลาดและประชาชนทั่วไป

 

mg5 mg6
มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง

3.มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง
ผลไม้ของอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลดิบรับประทานจิ้มน้ำปลาหวานอร่อยมาก เพราะเนื้อละเอียด ไม่เปรี้ยวมาก เมื่อผลเริ่มแก่ นิยมรับประทานผลสุก รสหอมหวาน เนื้อละเอียด เมล็ดลีบ รับประทานคู่กับข้าวเหนียวมูล ปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

 

mg7 mg8
มะม่วงโชคอนันต์

4.มะม่วงโชคอนันต์
มะม่วงที่ค้นพบโดย อ.ประสงค์ คงวิทยานนท์ ศิษย์เก่าแม่โจ้ เจ้าของสวนกุหลาบเชียงใหม่ ติดผลดก ออกผลทะวายตลอดทั้งปี ประมาณ 3 รุ่น เปลือกหนา ทนต่อสภาพดิน ฟ้า อากาศ ผลดิบรสเปรี้ยว เหมาะสำหรับทำยำต่าง ๆ เช่น ยำมะม่วง หรือยำปลาดุกฟู และนำมาแปรรูปได้หลายอย่าง เช่น มะม่วงดอง มะม่วงแช่อิ่ม เป็นต้น ผลสุกเนื้อเหลืองแข็ง กลิ่นหอม คนต่างประเทศชอบรับประทาน

 

mg9 mg10
มะม่วงอาร์ทูอีทู

5.มะม่วงอาร์ทูอีทู
มะม่วงจากประเทศออสเตรเลีย ติดผลดก เนื้อเหนียวละเอียดไม่มีเสี้ยน รับประทานผลสุกรสชาติหวานอมเปรี้ยว เนื้อในเมื่อสุกจะเป็นสีเหลือง ผิวภายนอกสีแดงอมส้ม สะดุดตา ปัจจุบันผลิตเพื่อการส่งออก ไปยังประเทศจีน ญี่ปุ่น และสิงค์โปร

วัสดุ อุปกรณ์และการมะม่วงแฟนซี

 

mg11

mg12

วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำ ด้านบนคือยอดที่ให้ผลผลิตแล้ว ส่วนด้านล่างคือยอดที่ยังไม่ให้ผลผลิต

 

mg13

mg14
มะม่วงในภาชนะ มะม่วงออกดอก

mg18

mg19
กิ่งที่ทำการเปลี่ยนยอดเรียบร้อยแล้ว

 

mg17
ต้นมะม่วงหนึ่งต้นที่มีหลากหลายสายพันธุ์
1.พันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง
2.พันธุ์โชคอนันต์
3.พันธุ์มันขุนศรี
4.พันธุ์มหาชนก
5.พันธุ์อาร์ทูอีทู

ต่อไปเป็นการขยายพันธุ์มะม่วง โดยการเสียบยอดแบบเสียบข้าง

หมวด: ไม้ผล