มีนาคม 20, 2018

lemon4-2ปลูกมะนาวในกระถางสร้างเงินลดภาวะโลกร้อน

logo-youtube2ดู Clip VIDEO การปลูกมะนาวในกระถาง

คู่มือการปลูกมะนาวในกระถาง

มะนาวนับได้ว่าเป็นไม้ผลหรือพืชสวนครัวที่มีความจำเป็นและอยู่คู่กับการประกอบอาหารในชีวิตประจำวันของคนไทยมาช้านาน  ฤดูกาลที่มะนาวออกสู่ตลาดมากคือช่วงมิถุนายนถึงพฤศจิกายน  คือ  มะนาวในฤดู  ราคาถูก  ขายเป็นกองไม่คุ้มค่ากับค่ากับค่าแรงงานในการเก็บเกี่ยวมะนาว  แต่มะนาวนอกฤดูช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคม  มะนาวมีราคาแพง  ขายเป็นลูก  ตั้งแต่  2-8  บาท การผลิตมะนาวนอกฤดูอาศัยองค์ความรู้และเทคนิคการบังคับให้มะนาวออกดอกติดผลนอกฤดู  การบังคับการออกดอกนอกฤดูโดยการใช้สารพาโคลบิวทราโซล  อัตรา  5-10  กรัมต่อต้น  (ทรงพุ่มกว้าง 1  เมตรใช้สาร  5  กรัม)  โดยขุดบริเวณโคนต้นลึกประมาณ  1-2  นิ้ว  (วินัย  วิริยะอลงกรณ์  การผลิตมะนาวนอกฤดู  2551)lemon1

การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์เหมาะสำหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่น้อย  ดินปลูกพืชอื่นๆ ไม่เหมาะสม  สามารถทำเป็นอาชีพหรืออาชีพเสริมได้ดี  สามารถบังคับให้ออกดอกติดผลตามที่เราต้องการได้  ผลผลิตประมาณ  150-750  ผลต่อต้น  (นรินทร์  พูลเพิ่ม  เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูในวงบ่อซีเมนต์)  โดยการงดให้น้ำมะนาว  ข้อจำกัดของมะนาวโดยปลูกลงดิน  และการปลูกในวงบ่อซีเมนต์  มีข้อจำกัด  ข้อดี และข้อเสียแตกต่างกัน  แต่ที่สำคัญคือ  ทั้ง  2  อย่างที่กล่าวมาไม่สามารถเคลื่อนย้ายหรือยกขายเป็นกระถางได้

การปลูกมะนาวในกระถาง  

ข้อดีคือ

1.  สามารถใช้พื้นที่น้อย

2.  ยกหรือเคลื่อนย้ายไปวางตรงไหนก็ได้ในบริเวณบ้าน  หรือ  แนวถนนบริเวณบ้าน

3.  เป็นไม้ประดับได้

4.  ออกดอกติดผลหรือมีมะนาวกินตลอดปี

5.  สร้างรายได้  คือ  ขายผลมะนาวหรือยกขายทั้งกระถาง  กระถางละ  500  บาท

1.  กระถางที่จะใช้ปลูกมะนาว ควรเป็นกระถางมังกรที่มีขนาดเหมาสมและดูแล้วสวยงาม  จะต้องมีขนาดความกว้าง  15  นิ้ว  ความสูง  15  นิ้ว  คิดง่าย ๆ  คือ  ผสมดินปลูกแล้ว  สามารถบรรจุดินปลูกได้  1  ปีบครึ่ง  และต้องเจาะรูด้านใต้ภาชนะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง     1   นิ้ว  3-5  รูเพื่อระบายน้ำ  เพราะระบบรากของมะนาวอ่อนแอไม่ชอบน้ำขัง

 2.  พันธุ์มะนาว สามารถปลูกมะนาวได้แทบทุกพันธุ์  เอาเป็นว่าปลูกพันธุ์อะไรก็ได้  เป็นพันธุ์ที่คนปลูกกินและสามารถขายได้  แต่ขอแนะนำว่าปลูกมะนาวพันธุ์ที่มีการออกดอกติดผลง่าย  ผลมีขนาดใหญ่เปลือกบาง  มีน้ำมาก  กลิ่นหอม  และทนทานต่อโรคและแมลง  ได้แก่พันธุ์แป้นทวาย  หาซื้อได้ทั่วไป  เลือกซื้อต้นที่มีลูกติด  จะได้รู้ว่าเป็นพันธุ์แป้นจริง ๆ  ต้องไม่มีโรค  ติดมากกับต้นพันธุ์  โรคที่สำคัญคือโรคแคงเกอร์  จะติดที่ใบ  กิ่ง  และผล  ราคาคงจะไม่เกินต้นละ 50  บาท  ราคาตั้งแต่     25-50  บาทโดยทั่วไป  ถ้าท่านที่ไม่อยากเสียเงินซื้อ  ก็สามารถไปเลือกตอนมะนาวที่บ้านเพื่อนหรือญาติ ๆ  ที่มีต้นมะนาวได้  ตอนง่าย  20  วันหลังจากตอนก็ออกรากแล้ว

3.  ดินปลูก มะนาวชอบดินร่วนซุย  อินทรียวัตถุมาก

ดินดำ                                                                                                        1  ส่วน

แกลบที่ผุหรือย่อยสลายแล้วสังเกตได้คือสีจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำ             2  ส่วน

ปุ๋ยคอกที่ย่อยสลายแล้วมูลวัว  มูลควาย  ก็ได้                                          1  ส่วน

ปุ๋ยเคมีสูตร  15-15-15                                                                             1  ช้อนโต๊ะ

ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน

4.  ใช้เศษกระถ่างรองรูก้นกระถางหรือภาชนะเพื่อระบายน้ำlemon2

แล้วตักดินปลูกใส่ลงในภาชนะประมาณเศษ 1  ส่วน 3 นำต้นมะนาวที่เตรียมไว้ลงปลูกโดยต้องเอาถุงพลาสติกออกก่อน อย่าให้ดินภายในถุงแตก  จะใช้คัทเตอร์     กรีดถุงตามยาวแล้วค่อยดึงออก แล้วกลบดินลงไป  เหลือปากขอบภาชนะประมาณ  3  นิ้ว รดน้ำให้ชุ่มพื้นที่ที่เหลือเอาเศษหญ้าแห้งหรือฟางแห้งคลุมลงไป  ดินภายในภาชนะจะไม่แห้งจากแดดเผา เอาไม้ไผ่ปักผูกต้นให้ติดกับไม้กันลมโยก  ตั้งไว้กลางแจ้งให้ได้แสงแดดตลอดทั้งวัน  ใช้อิฐหรือซีเมนต์บล็อกรองพื้นก่อนตั้งกระถางไม่ให้กระถางสัมผัสกับพื้นดินจะช่วยระบายน้ำและบังคับการออกดอกของมะนาวได้ง่าย

 

5.  การปฏิบัติดูแลรักษา  

การให้น้ำ ถ้าหากคลุมด้วยหญ้าแห้งหรือฟางแห้ง  ให้รดน้ำวันเว้นวันก็ได้

การให้ปุ๋ย จะใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยเคมีก็ได้  เดือนละครั้ง

สังเกตดู ถ้าหากดินปลูกยุบตัวต้องเติมดินปลูกได้เท่าระดับเดิม

lemon3โรคและแมลง ช่วงมะนาวแตกใบอ่อนศัตรูที่สำคัญคือหนอนชอนใบ  จะต้องพ่นสมุนไพรน้ำส้มควันไม้ที่ตกตะกอนแล้ว  อัตราน้ำส้มควันไม้  1  ส่วนต่อน้ำ 150  ส่วน หรือ 150  ซีซี  ต่อน้ำ  20  ลิตร  หรือยาฆ่าแมลงอะบาเมทติน  ทุกครั้ง  สามารถผสมสารเคมีคอปเปอร์อ๊อกซีคลอไรด์เพื่อป้องกันกำจัดโรคแคงเกอร์

 

 

เทคนิคการทำให้มะนาวติดลูกตลอดปี 

lemon4นิสัยของมะนาวจะออกดอกพร้อมๆ กับแตกใบอ่อน  เพราะฉะนั้นจะต้องมีการตัดแต่งกิ่งมะนาวอยู่เสมอ  ข้อสำคัญคือต้องตั้งกระถางไว้กลางแจ้งให้ได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน  การจะบังคับให้มะนาวติดผลนั้น  ควรทำเมื่อปลูกมะนาวไปแล้วประมาณ  8-10  เดือน  ช่วงเดือนสิงหาคมควรตัดแต่งกิ่งแขนง  กิ่งที่มีโรค  กิ่งที่ติดดอกและผลมะนาวออกให้หมด  หลังจากนั้นงดการให้น้ำมะนาวในเดือนตุลาคม  ประมาณ  7-10  วัน  สังเกตใบมะนาวมีอาการเหี่ยวหรือใบสลด  ใบอาจจะร่วงบ้าง  เริ่มให้ปุ๋ยสูตร  12-24-12  อัตรา  100  กรัม  และรดน้ำตามทันที  หลังจากนั้น  15  วัน  มะนาวเริ่มแตกใบอ่อนและออกดอกเป็นสีขาวแล้ว  ควรพ่นสมุนไพรหรือยาฆ่าแมลง  คลอไพรีฟอสบวกไซเปอร์เมทธิลทันที  เพื่อป้องกันแมลงต่าง ๆ  และหลังจากติดดอกแล้ว  4  เดือนก็สามารถเก็บผลมะนาวได้

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  อาจารย์พิชัย  สมบูรณ์วงศ์     ฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี    สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 053-873938-9  089-6311432   089-6311432  

หมวด: ไม้ผล