มกราคม 20, 2018

r04-1ข้าวเป็นอาหารหลักของชาวเอเชียโดยเฉพาะคนไทยเรา  จะกินข้าวทุกมื้อ  บางภาคกินข้าวเจ้าบางภาคกินข้าวเหนียว  บางคนตอนดึกมีเพิ่มข้าวต้มอีกหนึ่งมื้อ  ปัจจุบันเป็นยุคข้าวยากหมากแพง  เงินหายากแต่ใช้ง่าย...

อ่านเพิ่มเติม: ทำอย่างไรให้ข้าวสุขภาพแข็งแรง ผลผลิตมีคุณภาพ

องค์ความรู้การเกษตร - พืชไร่

Page 2 of 2