มกราคม 20, 2018

30-1เจ้าของสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่ โดยเฉพาะสุนัข คงจะรู้จักมักคุ้นกับ   เห็บ เป็นอย่างดี  โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนอย่างนี้ เนื่องจากเป็นช่วงที่เราๆท่านๆจะพบเห็นเห็บได้มากขึ้น เพราะเป็นช่วงที่ภูมิอากาศและความชื้นเหมาะสมต่อการแพร่พันธุ์ของเห็บ...

อ่านเพิ่มเติม: เห็บ ภัยเงียบของสัตว์เลี้ยง

องค์ความรู้การเกษตร - สัตวศาสตร์

Page 2 of 2