มีนาคม 17, 2018

pig4การสร้างโรงเรือนและคอกสำหรับหมูหลุม

การสร้างโรงเรือนและคอกสำหรับหมูหลุม

การสร้างโรงเรือนสำหรับเลี้ยงหมูหลุม  อันดับแรกต้องเน้นการใช้วัสดุต่าง ๆ ที่มีตามธรรมชาติก่อนเพื่อลดต้นทุนค่าสร้างโรงเรือนให้ได้มากที่สุด การสร้างต้องคำนึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังนี้คือ

1. สถานที่ก่อสร้างโรงเรือน ควรเป็นที่ดอนน้ำไม่ท่วม หรืออาจเป็นที่ลุ่มก็ได้ แต่มีที่ระบายน้ำได้ดี อย่าให้น้ำท่วมขังเด็ดขาด
2.  สร้างโรงเรือนตามแนวตะวันออก - ตะวันตก
3. โครงสร้างของโรงเรือน ขึ้นอยู่กับเงินที่จะลงทุนอาจจะใช้โครงสร้างไม้ หรือเหล็กก็ได้ แต่ต้องแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักวัสดุมุงหลังคา ตลอดจนทนทานต่อการถูกลมพัดได้
4. วัสดุมุงหลังคาอยู่ที่เงินลงทุนอาจจะใช้ กระเบื้อง สังกะสี แฝก หรือจาก เป็นต้น อย่าให้หลังคารั่วโดยเด็ดขาด
5. โล่ง และอากาศถ่ายเทได้สะดวก
6. ขนาดของคอกขึ้นอยู่กับปริมาณสุกรที่เลี้ยงโดยสุกรใช้พื้นที่ต่อตัวตั้งแต่ เล็กจนถึงขาย 1.2-1.5 ตารางเมตร เช่น ถ้าสร้างคอกขนาด 3x4 เมตร จะเลี้ยงสุกรได้ 8-10 ตัว เป็นต้น
7.  ลักษณะของหลังคาโรงเรือน สามารถ ทำได้หลายรูปแบบ เช่น

แบบเพิงหมาแหงน สร้างง่าย ราคาถูก แต่มีข้อเสีย จะทำให้แสงแดดส่องเข้าไปมากในฤดูร้อน หรือ น้ำฝนจะสาดเข้าได้ง่าย ในฤดูฝน  ดังรูป

pig01หลังคาเพิงหมาแหงน

แบบเพิงหมาแหงนกลาย เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนิดหน่อย จากแบบเพิงหมาแหงนแต่สามารถป้องกันแสงแดดและฝนสาดได้ดีกว่า  ดังรูป
pig02หลังคาเพิงหมาแหงนกลายแบบหน้าจั่ว ราคาก่อสร้างจะสูงกว่าสองแบบแรก แต่ป้องกันแสงแดด และฝนสาดได้ดี ถ้าสร้างสูงจะดีมาก เนื่องจากอากาศภายในโรงเรือนจะเย็นสบาย ระบายอากาศได้ดี แต่ถ้าสร้างต่ำเกินไป จะทำให้อากาศภายในร้อนอบอ้าว
pig03แบบหน้าจั่ว

แบบจั่วสองชั้น
หลังคาแบบนี้ปัจจุบันนิยมสร้างกันมากเนื่องจากปลอดภัยจากแสงแดดและฝนสาดได้ดีมาก ภายในโรงเรือนมีการระบายอากาศได้ดีมาก แต่ ราคาการก่อสร้างสูงกว่าแบบอื่น ๆ แต่ก็ถือว่าคุ้มค่าเพราะสุกรจะอยู่อย่างสบาย ไม่เครียด สุขภาพดี ส่งผลให้การเจริญเติบโตดีด้วย  ดังรูป

pig24แบบหน้าจั่วสองชั้น


การสร้างคอกสำหรับเลี้ยงหมูหลุม

pig04คอกหมูหลุมจะแตกต่างจากคอกหมูโดยทั่วไป คือ นอกจากมีผนังกั้นคอกแล้ว ยังขุดหลุมให้ลึกลงไปประมาณ 70 เซนติเมตร แล้วนำวัสดุที่ย่อยสลายได้ใส่ลงไปทดแทนดินที่ขุดออก  ผนังกั้นคอกขึ้นอยู่กับเงินทุนที่ดำเนินการอาจจะใช้ไม้ไผ่ ไม้ระแนง ไม้ยูคาลิปตัส หรืออาจจะเป็นผนังอิฐบล็อกก็ได้ โดยเน้นใช้วัสดุที่หาได้ง่าย ราคาไม่แพงเกินไป หรือผนังอาจจะเป็นแบบไหนก็ได้ที่สามารถป้องกันไม่ให้สุกรออกจากคอกได้ มีความแข็งแรง และอายุการใช้งานนานพอสมควร ไม่ต้องซ่อมแซมบ่อยครั้งเกินไป การขุดหลุมขนาดของหลุมขึ้นอยู่กับจำนวนสุกรที่จะเลี้ยงโดยกำหนดสุกร 1 ตัวใช้พื้นที่เลี้ยงตั้งแต่เริ่มจนถึงขาย 1.2-1.5  ตารางเมตร การขุดหลุมจะขุดหลุมก่อนหรือหลังการสร้างโรงเรือนก็ได้ ขึ้นอยู่กับความสะดวกในการทำงาน


วิธีการขุดหลุม

pig051. วัดความยาวจากแนวเสาโรงเรือน ซึ่งจะเป็นแนวเดียวกันกับการทำผนังกั้นคอก วัดเข้าไปด้านในทั้งสี่ด้าน ๆ ละ 30 เซนติเมตร แล้วทำการขุดลงไปให้ลึก 70 เซนติเมตร (ตื้นกว่านี้ก็ได้)

2. แบ่งครึ่งขอบหลุมส่วนที่เหลือ ทั้งสี่ด้านและทำการขุดให้ลึกลงไป  30 เซนติเมตร ขุดเป็นรูปคล้ายตัวแอล (L)

3. ใช้อิฐบล็อกก่อบนรูปตัวแอล (L) ทั้งสี่ด้าน หรืออาจจะใช้ไม้แบบตีแบบและเทคอนกรีตก็ได้ เพื่อทำเป็นเล็บคอนกรีตลงไปตามขอบหลุมเพื่อป้องกันไม่ให้สุกรใช้ปากขุดขอบหลุมพัง

สามารถสอบถามรายละเอียได้ที่
อาจารย์สุกิจ ติดชัย  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 8  ฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาพันธุกรรมพืชและสัตว์  
สำนักวิจัยฯ   มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร.0-5387-3942