มกราคม 20, 2018

untitled1_1ห้องรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์กับผลลำไยสดด้วยระบบหมุนเวียนอากาศแบบบังคับ บทความจากหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ฉบับวันที่ 30 เมษายน  2553 ปีที่ 40  ฉบับที่14,448

อ่านเพิ่มเติม: ห้องรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์(SO2)กับผลลำไยสดด้วยระบบหมุนเวียนอากาศแบบบังคับ

องค์ความรู้การเกษตร - วิศวกรรมเกษตร