มีนาคม 17, 2018

Anthurium9หน้าวัวจัดเป็นไม้ตัดดอกเศรษฐกิจที่มีความสำคัญชนิดหนึ่ง เนื่องจากลักษณะของดอกที่มีสีสันงดงาม  สะดุดตา ก้านดอกยาวแข็งแรง...

อ่านเพิ่มเติม: การขยายพันธุ์หน้าวัวโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ