กันยายน 26, 2016
  • k1
  • k3
  • k2
  • k5
  • f4
  • กล้วยตกเครือกลางลำต้น การบังคับให้กล้วยออกเครือกลางลำต้นได้ตามที่เราต้องการ น่าจะส่งผลดีต่อวงการเกษตร....
  • การผลิตมะนาวในกระถาง องค์ความรู้ทางการเกษตรที่มีผู้ติดตามมากที่สุด สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ทันที....
  • การผลิตมะม่วงแฟนซี การทำให้มะม่วงหนึ่งต้นมีผลหลากหลายสายพันธุ์ และมีมะม่วงไว้รับประทานเกือบตลอดทั้งปี ชื่อเป็นมงคล เป็นไม้ประดับ สีผลสวยงาม โดยการเปลี่ยนยอดหรือเปลี่ยนกิ่งพันธุ์...
  • เยอบีร่า เป็นไม้ดอกที่มีทั้งชนิดตัดดอก และปลูกเป็นไม้กระถาง โดยชนิดที่ปลูกเป็นไม้กระถางนี้ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ในต่างประเทศ...
  • การผลิตข้าวโพด 2 สี ฝักมีเมล็ด 2 สี มีความหวานและนุ่มไม่ติดฟัน เมื่อแก่เต็มที่ ต้องการดูแลรักษาในช่วงการปลูกอย่างประณีตสามารถปรับตัวได้ดีเฉพาะภาคเหนือตอนบน....

โรคและแมลงศัตรูมะนาว

09-02-2557 Hits:8932 ไม้ผล Super User

โรคและแมลงศัตรูมะนาว

โรคแคงเกอร์เป็นโรคที่สาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย สามารถเข้าทำลายได้ทั้งใบอ่อน กิ่ง และผลมะนาว  ทำให้เกิดเป็นแผลตกสะเก็ดนูนสีน้ำตาลอ่อน...

Read more

กล้วยตกเครือกลางลำต้น

18-04-2556 Hits:8576 ไม้ผล Super User

กล้วยตกเครือกลางลำต้น

กล้วยตกเครือกลางลำต้นดีอย่างไรมักจะมีข่าวปรากฏตามสื่อต่าง ๆ อยู่เสมอเกี่ยวกับผู้คนแตกตื่นไปจุดธูปเทียนบูชา กราบไหว้ต้นกล้วยประหลาดออกหัวปลีคล้ายพญานาคบ้าง ออกลูกตกเครือกลางลำต้นบ้าง...  

Read more

การผลิตลำไยในฤดูและนอกฤดู

16-01-2556 Hits:30193 ไม้ผล Super User

การผลิตลำไยในฤดูและนอกฤดู

ลำไยเป็นไม้ผลที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน  เนื่องจากลำไยสามารถชักนำการออกดอกได้ง่าย  มีสารเคมีหลายชนิดที่สามารถกระตุ้นให้ลำไยออกดอกได้...

Read more

เทคนิคการปลูกไม้ผลในภาชนะ

26-01-2555 Hits:141970 ไม้ผล Super User

เทคนิคการปลูกไม้ผลในภาชนะ

เทคนิคการปลูกไม้ผลในภาชนะ

Read more

การปลูกผักในภาชนะ

17-08-2554 Hits:10625 พืชผัก Super User

การปลูกผักในภาชนะ

การปลูกผักในภาชนะ

Read more

การทำปุ๋ยหมักอย่างง่ายไว้ใช้เอง

08-08-2554 Hits:57613 ดินและปุ๋ย Super User

การทำปุ๋ยหมักอย่างง่ายไว้ใช้เอง

การทำปุ๋ยหมักอย่างง่ายไว้ใช้เอง

Read more

ปลูกมะนาวในกระถางสร้างเงินลดภาวะโลกร้อน

12-04-2554 Hits:28049 ไม้ผล Super User

ปลูกมะนาวในกระถางสร้างเงินลดภาวะโลกร้อน

ปลูกมะนาวในกระถางสร้างเงินลดภาวะโลกร้อน

Read more

เอื้องแซะหอม"กล้วยไม้ไทยดอกหอมในชุม…

29-01-2554 Hits:8381 ไม้ดอกไม้ประดับ Super User

เอื้องแซะหอม"กล้วยไม้ไทยดอกหอมในชุมชน"

เอื้องแซะหอม"กล้วยไม้ไทยดอกหอมในชุมชน"

Read more

มะเขือพวงไร้หนาม

29-01-2554 Hits:23361 พืชผัก Super User

มะเขือพวงไร้หนาม

มะเขือพวงไร้หนาม "แม่โจ้นิรมิต1" บทความจากหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ฉบับวันที่  25 ธันวาคม 2552 ปีที่ 39 ฉบับที่ ... คอลัมม์ ทรัพย์ในดินสินในน้ำ..

Read more
ส.ค. 14 2555

การทำอาหารหมักหมูหลุม

อาหารสำหรับเลี้ยงสุกรแบบธรรมชาติ (หมูหลุม) จะเน้นการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ในชุมชนและท้องถิ่นเป็นหลัก ได้แก่ ผลไม้ และพืชสีเขียวชนิดต่าง ๆ เช่น เศษผักต่าง ๆ หยวกกล้วย ผักบุ้งเถามันเทศ เถาฟักทอง ผักตบชวา สาหร่าย มะละกอดิบ หน่อไม้ สัปปะรด แตงโม ยอดมันสำปะหลัง ใบบอน ฯลฯ นำมาหมักเพื่อเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในอาหาร ช่วยในการย่อยได้ของอาหาร แทนการนำมาต้มเหมือนสมัยก่อน ซึ่งทำให้คุณค่าของอาหารจากธรรมชาติเหล่านั้นลดลง การนำเศษผัก 100 กิโลกรัม หมักกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาล 4 กิโลกรัมและผสมเกลือ 1 กิโลกรัม หมักในถังทิ้งไว้ 7 วัน จะได้ผักหมักที่มีคุณภาพ โดยมีโปรตีน 17.87 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 1.78 เปอร์เซ็นต์ พลังงาน 3,500 กิโลแคลลอรี่ต่อกิโลกรัม หากนำไปตากแห้งจะมีโปรตีน 24.87 เปอร์เซ็นต์ สามารถนำไปทดแทนอาหารสำเร็จรูปได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ หรืออาจนำไปผสมกับ เปลือกหอยป่น รำละเอียด ข้าวโพดป่น ให้สุกรกินโดยไม่ต้องใช้อาหารสำเร็จรูปเลยก็ได้ (โชคชัย สารากิจ , 2548 )

วัสดุและอุปกรณ์
1. ถังหรือถุงดำสำหรับใส่อาหารหมัก
2. ผลไม้หรือพืชผักสีเขียวทุกชนิด
3. น้ำตาลทรายแดง
4. เกลือเม็ด
5. พลาสติกหรือถุงอาหารสัตว์เก่า
อัตราส่วน เศษผลไม้หรือพืชผักสีเขียว 100 กิโลกรัม ต่อน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาล 4 กิโลกรัม ต่อเกลือเม็ด 1 กิโลกรัม

ขั้นตอนและวิธีการทำ
1. หั่นผลไม้หรือเศษพืชผักออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ ขนาด 2-4 เซนติเมตร
2. นำผลไม้หรือเศษพืชที่หั่นเรียบร้อยใส่ในถังหรือถุงดำ
3. ใช้มือกดหรือใช้เท้าเหยียบให้แน่นและเรียบ
4. โรยน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลให้ทั่ว
5. โรยเกลือเม็ดทับหน้าให้ทั่ว
6. ปิดปากถังด้วยพลาสติกหรือถุงอาหารสัตว์เก่า และปิดด้วยฝาถังอีกครั้งหมักทิ้งไว้ 8-12 วัน หากจำเป็นเร่งด่วนหมัก 4-5 วัน ก็สามารถนำไปใช้ได้

p30
p31

 

หมายเหตุ
ถ้าหมักอาหารจำนวน 100 กิโลกรัม และสามารถแบ่งการหมักออกเป็น 4 ชั้น ๆ ละ 25กิโลกรัม โดยใช้อัตราส่วน ขั้นตอน และวิธีการทำดังที่กล่าวข้างต้น จะทำให้การหมักอาหารมีคุณภาพดียิ่งขึ้น

ข้อบ่งใช้
ใช้ตามอัตราส่วนที่ต้องการ เช่น อาหารหมัก 75 กิโลกรัมต่ออาหารสำเร็จ 25 กิโลกรัม หรือ อาหารหมัก 70 กิโลกรัม ต่ออาหารสำเร็จ 30 กิโลกรัม เป็นต้นหรือแล้วแต่ที่เราจะกำหนด