มกราคม 20, 2018
  • k1
  • k3
  • k2
  • k5
  • f4
  • กล้วยตกเครือกลางลำต้น การบังคับให้กล้วยออกเครือกลางลำต้นได้ตามที่เราต้องการ น่าจะส่งผลดีต่อวงการเกษตร....
  • การผลิตมะนาวในกระถาง องค์ความรู้ทางการเกษตรที่มีผู้ติดตามมากที่สุด สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ทันที....
  • การผลิตมะม่วงแฟนซี การทำให้มะม่วงหนึ่งต้นมีผลหลากหลายสายพันธุ์ และมีมะม่วงไว้รับประทานเกือบตลอดทั้งปี ชื่อเป็นมงคล เป็นไม้ประดับ สีผลสวยงาม โดยการเปลี่ยนยอดหรือเปลี่ยนกิ่งพันธุ์...
  • เยอบีร่า เป็นไม้ดอกที่มีทั้งชนิดตัดดอก และปลูกเป็นไม้กระถาง โดยชนิดที่ปลูกเป็นไม้กระถางนี้ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ในต่างประเทศ...
  • การผลิตข้าวโพด 2 สี ฝักมีเมล็ด 2 สี มีความหวานและนุ่มไม่ติดฟัน เมื่อแก่เต็มที่ ต้องการดูแลรักษาในช่วงการปลูกอย่างประณีตสามารถปรับตัวได้ดีเฉพาะภาคเหนือตอนบน....

การขยายพันธุ์หน้าวัวโดยการเพาะเลี้ยงเนื้…

10-10-2559 Hits:3099 องค์ความรู้การเกษตร

การขยายพันธุ์หน้าวัวโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

หน้าวัวจัดเป็นไม้ตัดดอกเศรษฐกิจที่มีความสำคัญชนิดหนึ่ง เนื่องจากลักษณะของดอกที่มีสีสันงดงาม  สะดุดตา ก้านดอกยาวแข็งแรง...

Read more

โรคและแมลงศัตรูมะนาว

09-02-2557 Hits:13160 ไม้ผล

โรคและแมลงศัตรูมะนาว

โรคแคงเกอร์เป็นโรคที่สาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย สามารถเข้าทำลายได้ทั้งใบอ่อน กิ่ง และผลมะนาว  ทำให้เกิดเป็นแผลตกสะเก็ดนูนสีน้ำตาลอ่อน...

Read more

กล้วยตกเครือกลางลำต้น

18-04-2556 Hits:10334 ไม้ผล

กล้วยตกเครือกลางลำต้น

กล้วยตกเครือกลางลำต้นดีอย่างไรมักจะมีข่าวปรากฏตามสื่อต่าง ๆ อยู่เสมอเกี่ยวกับผู้คนแตกตื่นไปจุดธูปเทียนบูชา กราบไหว้ต้นกล้วยประหลาดออกหัวปลีคล้ายพญานาคบ้าง ออกลูกตกเครือกลางลำต้นบ้าง...  

Read more

การผลิตลำไยในฤดูและนอกฤดู

16-01-2556 Hits:42176 ไม้ผล

การผลิตลำไยในฤดูและนอกฤดู

ลำไยเป็นไม้ผลที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน  เนื่องจากลำไยสามารถชักนำการออกดอกได้ง่าย  มีสารเคมีหลายชนิดที่สามารถกระตุ้นให้ลำไยออกดอกได้...

Read more

เทคนิคการปลูกไม้ผลในภาชนะ

26-01-2555 Hits:183663 ไม้ผล

เทคนิคการปลูกไม้ผลในภาชนะ

เทคนิคการปลูกไม้ผลในภาชนะ

Read more

การปลูกผักในภาชนะ

17-08-2554 Hits:14187 พืชผัก

การปลูกผักในภาชนะ

การปลูกผักในภาชนะ

Read more

ปลูกมะนาวในกระถางสร้างเงินลดภาวะโลกร้อน

12-04-2554 Hits:28957 ไม้ผล

ปลูกมะนาวในกระถางสร้างเงินลดภาวะโลกร้อน

ปลูกมะนาวในกระถางสร้างเงินลดภาวะโลกร้อน

Read more

เอื้องแซะหอม"กล้วยไม้ไทยดอกหอมในชุม…

29-01-2554 Hits:9657 ไม้ดอกไม้ประดับ

เอื้องแซะหอม"กล้วยไม้ไทยดอกหอมในชุมชน"

เอื้องแซะหอม"กล้วยไม้ไทยดอกหอมในชุมชน"

Read more

มะเขือพวงไร้หนาม

29-01-2554 Hits:29577 พืชผัก

มะเขือพวงไร้หนาม

มะเขือพวงไร้หนาม "แม่โจ้นิรมิต1" บทความจากหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ฉบับวันที่  25 ธันวาคม 2552 ปีที่ 39 ฉบับที่ ... คอลัมม์ ทรัพย์ในดินสินในน้ำ..

Read more
ส.ค. 14 2555

การทำอาหารหมักหมูหลุม

อาหารสำหรับเลี้ยงสุกรแบบธรรมชาติ (หมูหลุม) จะเน้นการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ในชุมชนและท้องถิ่นเป็นหลัก ได้แก่ ผลไม้ และพืชสีเขียวชนิดต่าง ๆ เช่น เศษผักต่าง ๆ หยวกกล้วย ผักบุ้งเถามันเทศ เถาฟักทอง ผักตบชวา สาหร่าย มะละกอดิบ หน่อไม้ สัปปะรด แตงโม ยอดมันสำปะหลัง ใบบอน ฯลฯ นำมาหมักเพื่อเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในอาหาร ช่วยในการย่อยได้ของอาหาร แทนการนำมาต้มเหมือนสมัยก่อน ซึ่งทำให้คุณค่าของอาหารจากธรรมชาติเหล่านั้นลดลง การนำเศษผัก 100 กิโลกรัม หมักกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาล 4 กิโลกรัมและผสมเกลือ 1 กิโลกรัม หมักในถังทิ้งไว้ 7 วัน จะได้ผักหมักที่มีคุณภาพ โดยมีโปรตีน 17.87 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 1.78 เปอร์เซ็นต์ พลังงาน 3,500 กิโลแคลลอรี่ต่อกิโลกรัม หากนำไปตากแห้งจะมีโปรตีน 24.87 เปอร์เซ็นต์ สามารถนำไปทดแทนอาหารสำเร็จรูปได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ หรืออาจนำไปผสมกับ เปลือกหอยป่น รำละเอียด ข้าวโพดป่น ให้สุกรกินโดยไม่ต้องใช้อาหารสำเร็จรูปเลยก็ได้ (โชคชัย สารากิจ , 2548 )

วัสดุและอุปกรณ์
1. ถังหรือถุงดำสำหรับใส่อาหารหมัก
2. ผลไม้หรือพืชผักสีเขียวทุกชนิด
3. น้ำตาลทรายแดง
4. เกลือเม็ด
5. พลาสติกหรือถุงอาหารสัตว์เก่า
อัตราส่วน เศษผลไม้หรือพืชผักสีเขียว 100 กิโลกรัม ต่อน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาล 4 กิโลกรัม ต่อเกลือเม็ด 1 กิโลกรัม

ขั้นตอนและวิธีการทำ
1. หั่นผลไม้หรือเศษพืชผักออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ ขนาด 2-4 เซนติเมตร
2. นำผลไม้หรือเศษพืชที่หั่นเรียบร้อยใส่ในถังหรือถุงดำ
3. ใช้มือกดหรือใช้เท้าเหยียบให้แน่นและเรียบ
4. โรยน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลให้ทั่ว
5. โรยเกลือเม็ดทับหน้าให้ทั่ว
6. ปิดปากถังด้วยพลาสติกหรือถุงอาหารสัตว์เก่า และปิดด้วยฝาถังอีกครั้งหมักทิ้งไว้ 8-12 วัน หากจำเป็นเร่งด่วนหมัก 4-5 วัน ก็สามารถนำไปใช้ได้

p30
p31

 

หมายเหตุ
ถ้าหมักอาหารจำนวน 100 กิโลกรัม และสามารถแบ่งการหมักออกเป็น 4 ชั้น ๆ ละ 25กิโลกรัม โดยใช้อัตราส่วน ขั้นตอน และวิธีการทำดังที่กล่าวข้างต้น จะทำให้การหมักอาหารมีคุณภาพดียิ่งขึ้น

ข้อบ่งใช้
ใช้ตามอัตราส่วนที่ต้องการ เช่น อาหารหมัก 75 กิโลกรัมต่ออาหารสำเร็จ 25 กิโลกรัม หรือ อาหารหมัก 70 กิโลกรัม ต่ออาหารสำเร็จ 30 กิโลกรัม เป็นต้นหรือแล้วแต่ที่เราจะกำหนด